Kirkkolaiva nro 3/2018

TERVOLASSA DONKKIKSEEN!! Aika: 23.2. klo 18–20 Paikka: Tervolan Seurakuntakeskus, Kirkkokuja 4

Donkkis Big Night on 6-13-vuotiaiden toiminnallinen ilta. Illan ohjelma sisältää Raamattuopetusta, draamaa, nukketeatteria ja monia hauskoja toimintapisteitä. Nyyttäripisteeseen voi tuoda pientä naposteltavaa. Illan päätteeksi arvotaan osallistujien kesken palkintoja. Donkkis Big Night-tapahtumaan on vapaa pääsy! TERVETULOA! Järjestäjinä: Tervolan seurakunta ja Suomen Ev.lut. Kansanlähetys

Kemi-Tornion rovastikunnan seurakuntien lehti Kemi-Keminmaa-Simo Tervola-Ylitornio No 3 • 14.2.-14.3.2018 www.kirkkolaiva-lehti.fi

Sota ajaa miljoonia nälänhätään Etelä-Sudanissa ja Lähi-idässä. Eikä nälkä ole tuntematon vieras Suomessakaan. Yhteisvastuulla voimme auttaa.

n YHTEISVASTUU keräyksen tuotolla tuetaan nyt talou- dellisesti vaikeassa tilanteessa eläviä ihmisiä yhteistyössä paikallisten seurakuntien kanssa. Kirkon diakoniarahastosta myönnetään noin 2000–4000 euron kertaluontoisia avustuksia diakoniatyön kautta esi- merkiksi talouden tasapainottamiseen sairauden, pitkitty- neen työttömyyden tai yllättävän elämäntilanteen vuoksi kohtuuttomiin vaikeuksiin joutuneille. Seurakunnissa pyritään tuomaan helpotusta vähävarais- ten ihmisten arkeen esimerkiksi ruoka-avulla. Ulkomailla yhteisvastuun varoin autetaan katastrofien hätätilanteissa pahiten kärsineitä ihmisiä. Avun vie perille Kirkon Ulkomaanapu. Yhteisvastuun tempauksia ja tapahtumia sivuilta 5-7 Yhteisvastuun asiaa myös pääkirjoituksessa (Kemin kirkkoherra Tuomas Tölli sivu 2), hartauskirjoituk- sessa (Simon vs. kirkkoherra Raimo Kittilä, s. 2) ja kolumnissa (Keminmaan pastori Olavi Rissanen, s. 8) Presidentti Niinistö: Suomenkin leipä- jonoissa 100 000 apua tarvitsevaa

n Kevään Yhteisvastuuke- räyksen avannut tasavallan presidentti Sauli Niinistö to- tesi sen palaavan juurilleen, auttamaan ruuan puutteessa eläviä ihmisiä. – Niukka toimeentulo nä- kyy puutteena ruokapöydäs- sä. Jostain on tingittävä, kun laskut on maksettava. Ul- kopuoliseen ruoka-apuun, eli leipäjonoihin, tukeutuu Suomessa joka vuosi yli 100 000 ihmistä. Heistä jopa 20 000 tarvitsee apua viikoittain. - Meillä jokaisella on mahdollisuus vaikuttaa sii- hen, että ympärillämme voi- daan paremmin, presidentti sanoi. Samalla hän muistutti, et- tä maailmalla nälän taustal-

la on usein ihmisen aiheut- tama konflikti, sota tai joku muu jatkuva levottomuus. Presidentti viittasi myös virkaanastujaispuheessaan esille nostamaansa ilmaston muutoksiin. – Nälän poistamiseen ei edes tarvittaisi tieteellisiä läpimurtoja, niiden sijaan tarvittaisiin tahtoa. Taiste- lussa nälkää vastaan tarvi- taan hallitusten, yritysten ja kansalaisten yhteistyötä. Presidentti huomautti myös, ettei nälkä enää nouse isoihin otsikoihin, vaikka ei se mihinkään ole kadonnut. – Melkein 800 miljoonaa ihmistä menee nälkäisenä nukkumaan joka ilta. Siksi apua, myös meidän apuam- me, tarvitaan.

#RUOKATRENDIT2018

Sota ajaa miljoonia ihmisiä nälänhädän partaalle Etelä-Sudanissa SEKÄ Lähi-Idässä. Eikä nälkä ole tuntematon vieras Suomessakaan. Yhdessä voimme tehdä asialle jotain. Lähetä tekstiviesti APU10 (10 € ) numeroon 16588 niin autat. yhteisvastuu.fi

KeräyslupaRA/2017/785, voimassa1.9.2017–31.8.2019,Manner-Suomi,myöntänytPoliisihallitus18.8.2017.KeräyslupaÅLR/2017/5294, voimassa1.9.2017–31.8.2018,Ahvenanmaa,myöntänytÅlands landskapsregering28.6.2017.

n Yhteisvastuu on lähimmäi- senrakkauden kansanliike ja kirkon vuosittainen suurkeräys, joka auttaa hädänalaisia synty- perään, uskontoon tai poliitti- seen vakaumukseen katsomat- ta Suomessa ja kehitysmaissa. Miten Yhteisvastuun tuotolla autetaan? * 60 % tuotosta ohjataan vuosittain Kirkon Ulkomaanavun välityksellä katastrofiapuun, * 20 % Kirkon diakoniarahaston kautta myönnettävään taloudelliseen apuun hädässä oleville Suomessa ja * 20 % paikallisseurakuntien tekemään avus- tustyöhön. Tuhannet vapaaehtoiset ovat liikkeellä keräyslippaiden ja -lis- tojen kanssa. Keräykseen osallistuvat kaikki ev. lut. seurakunnat. Sen suojeli- jana toimii tasavallan presidentti.

Made with <A HREF="https://flippingbook.com/online-flipbook" TITLE="Learn about Creating Flipbooks with FlippingBook">FlippingBook</A> flipbook maker