Grit

หลักสูตรค่าย SMART-i ค่ายจากผลวิจัยระดับโลก ค่ายซัมเมอร์แคมป์ ในไทย Summer Camp in Thailand ค่ายปิดเทอม

SMART-I CAMP

Achievement = Skill x Effort Skill = Talent x Effort -Angela Duckworth

ความเพียร (Grit ) คำ นี้ นักวิจัย ชาวสหรัฐ ได้ศึกษาเหล่าบุคคลากรชั้น เลิศของโรงเรียนนายในสหรัฐอเมริกา เนื่องจากพบว่า คนที่ประสบความ สำ เร็จมากที่สุดในแต่ละรุ่น มักจะ ไม่ใช่ คนที่ฉลาดที่สุด หรือ แข็งแรง ที่สุด แต่ เป็นคนที่มีกำ ลังใจ เป้าหมาย และความพยายาม ความ พยายาม มิตรภาพ เสียสละ และ การ ลงมือทำ ซ้ำ เพื่อเพิ่มทักษะ สุดท้าย คือ การให้ความหมายสิ่งที่เด็กๆ ตัดสินใจทำ ให้เป็นเป้าหมายที่ทรง- พลัง ปัจจัยของความเพียรที่ SMART-i ตีความคือ ความอดทน

Grit เป็นค่ายที่นำ เรื่องราวของดวงดาว

เป็นกระบวนการ จัดกิจกรรมหลัก

Grit &Astronomy

5 4

วัน คืน

DAY 1 DAY 2 DAY 3 DAY 4 DAY 5

Celestial Sphere ทรงกลมฟ้า

Field Trip ทัศนศึกษา

Time Crisis

Team Building

Debrief

MORNING

Auction

Celestial Sphere ทรงกลมฟ้า

Workshop Perents Meeting

Amazing Race

Intro to Grit

Gritty Challenge

AFTERNOON

Story Telling

Stargazing (ดูดาว)

Grit Pie Exercise

EVERNING

Celebrate All Wins

Grit &Astronomy

2024

ธีม

หลักสูตร

ค่าเรียน

6-10 เม.ย. 67

Grit

18,500

Astronomy

ธีม 2024

หลักสูตร

ค่าเรียน

6-10 ก.ค. 67

Grit

18,500

Astronomy

2024

21-25 ธ.ค. 67

TEAM BUILDING

กิจกรรมที่ดูเหมือนง่ายๆ แต่ ต้องใช้ประสบการณ์ในการดึงดูด หลอมรวม เด็กๆที่มี Background ที่ต่างกัน ให้เปิดใจสร้างความ สัมพันธ์ใหม่ๆ เริ่มต้นที่ค่าย และคง อยู่ตลอดไป

นับเป็นกิจกรรมที่ถือเป็น Signature ของค่ายเรา ในค่าย SMART-i เราจะสร้างบรรยากาศที่ เกื้อกูลต่อการเรียนรู้สิ่งใหม่ และ เรียนรู้อารมณ์ตนเอง กล่าวคือ เป็น บรรยากาศที่ปลอดการตัดสิน ให้คุณค่ากับความพยายาม และไม่ เน้นแข่งขันกันเองระหว่างเด็กค่าย INTRO TO GRIT CAMP

ความรู้พื้นฐานสำ หรับเริ่มต้นการสังเกตุ ปรากฎการณ์ ทางดาราศาสตร์ เด็กๆจะได้ เรียนรู้ทิศทาง องศา Keyword ต่างๆที่ใช้ใน การเรียกชื่อทางดาราศาสตร์ เรียนรู้การใช้ อุปกรณ์ แผนที่ดวงดาว ทิศ การขึ้นลงของดวง อาทิตย์ ดวงจันทร์ ข้างขึ้นข้างแรม หมู่ดาว จักรราศี การดูดาวที่สนุก ต้องประกอบไปด้วยทั้ง ศาสตร์และศิลป์ เรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจ จากเทพปกรณัม และเรื่องราวความเพียร พยายามของเหล่านักดาราศาสตร์ชั้นนำ ของ ไทยและของโลก

Stargazing (ดูดาว) ไฮไลท์ของค่ายนี้ คือ ได้ใข้เวลาในค่ำคืน ในการดูดาวจากกล้องดูดาว ได้รับฟังเรื่องราว เทพปกรณัมและเรื่องราวของนักวิทยาศาสตร์ผู้มีความมุ่งมั่น เพียรพยายามพิสูจน์ สิ่งที่ตนเชื่อ ด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์ และ...เมื่ออากาศยามค่ำคืนเริ่มหนาวลง เราได้เตรียมอาหารว่างสุดชิล ทั้งเมนู นมร้อนๆ กับมาชเมลโล่ เสิร์ฟพร้อมมันญี่ปุ่น เผาร้อนๆ แค่ถือในมือก็นำ ความ อบอุ่นมาให้ บิออกมาควันฉุย ส่งกลิ่นหอม ยากที่จะห้ามใจลองชิม

Time

Crisis

Challenge ขั้นสุด ของค่าย Grit ภารกิจแข่งขันกับเวลา ที่จำ กัด เสริมสร้าง ทัศนคติเชิงบวกเกี่ยว กับ ความพยายาม

ฐานกิจกรรม 8 ฐาน ออกแบบมาเพื่อท้าทายตัว ตนของเด็กๆ ว่าจะสร้าง ความหมาย ของการลงมือ ทำ อย่างต่อเนื่องด้วยรอยยิ้มได้ไหม...ทำ ไมหรือครับ นอกเรื่องหน่อยนะฮะ หลายคนคงเคยไปดูลูกขึ้น เวทีเต้นสมัยอนุบาลใช่ไหมครับ เราจะเห็นการเต้นที่ พร้อมเพรียงแต่สีหน้าน้องๆไม่สนุก ดูกังวลใช่ไหม ครับ จะมีประโยชน์อะไร ถ้าน้องๆต้องทำ กิจกรรมที่ ท้าทายด้วยความเบื่อหน่าย จะมีประโยชน์อะไร ถ้าน้องๆกลับไปที่บ้านและทำ กิจวัตรประจำ วันโดย ไม่มีรอยยิ้ม ความสำ เร็จ เริ่มต้นจาก ฉันทะ และต่อ ด้วยวิริยะฉันใดGrit คือ ส่วนหนึ่งของ อิทธิบาท 4 ฉันนั้น ลืมไปความพยายามเริ่มต้นจากความอยากสนุก เด็กๆหลายคน...แค่ลืมไปว่า เค้าเคย

แค่ไหน เก่ง

Gritty Challenge

ฉันตั้งใจเรียนเพราะพ่อแม่บอก หรือ ฉันตั้งใจเรียนเพื่อจะได้มีคนชม หรือ ฉันตั้งใจเรียนเพื่อจะได้นำ ความรู้ไป ช่วยเหลือผู้คน "ความหมาย" แต่เป็นการทำ กิจกรรมที่มี

Final Stage ที่ต้องอาศัย ความอดทน ความพยายาม พลังกลุ่มจากมิตรภาพที่ หล่อหลอมร่วมกันมากว่า 4 วัน เด็กๆต้อง รู้จักเสียสละความสุขส่วนตัวเพื่อเป้าหมาย ที่ใหญ่กว่าตนเอง และเรียนรู้ที่จะขอบคุณ (Gratitude) ตัวเอง เพื่อนร่วมทีม การ เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง ที่ไม่ได้เน้นแค่ ความสนุกของกิจกรรม

วัดสันเปาโล หอดูดาวแห่งแรกในประวัติศาสตร์ไทย สร้างขึ้นในสมัย สมเด็จพระนารายณ์มหาราช เมื่อ พ.ศ. 2230 โดยเป็นส่วนหนึ่งในกลุ่ม อาคารที่ประกอบด้วยศาสนสถานและหอดูดาว ดำ เนินการโดยบาทหลวง คณะเยสุอิต ชาว ฝรั่งเศส เมื่อสิ้นรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์ มหาราช หอดูดาวก็ถูกทิ้งร้างไม่ได้ใช้งานอีก ต่อไป ตั้งอยู่ทิศตะวันออกของพระราชวัง ริม คูเมืองชั้นในด้านนอก ชื่อวัดสันเปาโลน่าจะ เป็นชื่อที่ได้จากวัดของคณะเยสุอิตที่หมู่บ้าน โปรตุเกสในพระนครศรีอยุธยา ซึ่งมีชื่อใน ภาษาโปรตุเกสว่า "เซาเปาลู" และแปลงเป็น "สันเปาโล" ในสำ เนียงไทย

Amazing Race ภารกิจพิเศษที่เด็กๆต้องบริหารจัดการ "งบประมาณ" เพื่อจัดหาและจัดซื้อวัตถุดิบ จากแม่ค้าตัวจริง เพื่อนำ มาประกอบเป็น อาหารให้เพื่อนๆในค่ายได้รับประทาน เ ด็กบางคน เดินไปถามแม่ค้าว่า "ป้าครับๆ ผม ขอซื้อพริกขี้หนู 3 เม็ด " แม่ค้าอึ้งไปนิดนึง และ หยิบพริกใส่ถุง พลางบอกว่า "ป้าไม่คิดเงินนะ หลาน " แหมๆๆๆ ช่างกล้าจริงๆ เด็กสมาร์ท-ไอ เมื่อได้วัตถุดิบครบ ก็ถึงเวลาที่ทั้งทีม ต้องรวม ตัวกันเพื่อประกอบอาหารตามที่ได้วางแผนไว้

การเฉลิมฉลอง แม้เพียง ความสำ เร็จของก้าวเล็กๆ ล้วนจำ เป็นต่อการเดินทาง ของชีวิต เป็นการเติมพลังใจให้กับ ตนเองและผู้ร่วมทีม SMART-i เห็นคุณค่าของ การเฉลิมฉลอง เราจึงจัด ปาร์ตี้ที่เด็กๆทุกคนได้ผ่าน การเรียนรู้จาก Final Stage ของทุกค่าย

Celebrate All Wins

ปาร์ตี้สนุกๆ กับสหายร่วมใจ คงเป็นนิยามของกิจกรรมนี้ แต่ น่าเสียดายที่จะเป็นคืนสุดท้าย ที่เด็กๆจะได้อยู่กันครบทีม คงมี คนที่ต้องเสียน้ำตาบ้างล่ะ

DEBRIEF

การถอดบทเรียนและการรักษา Momentum ของค่ายหลังจากน้องๆออก จากค่ายไปแล้วเป็นสิ่งสำ คัญ การพัฒนา ตนเองอย่างต่อเนื่อง เกิดจากการที่น้องๆ นำ สิ่งที่เรียนรู้ในค่ายไปใช้ในชีวิตประจำ วัน รวมถึงการเรียนรู้ที่จะขอบคุณ ขอโทษ ให้กำ ลังใจ อย่างจริงใจต่อผู้อื่น ทำ ให้เด็กๆ ยกระดับตนเองขึ้น พร้อมที่จะเป็นสมาชิก ที่ดีต่อสังคม

Auction

การให้รางวัลจากความพยายาม จะทำ ให้ เด็กๆ รักษาความพยายามต่อไปเรื่อยๆ เด็กๆจะนำ Token ที่ได้รับจากการมีส่วน ร่วมในกิจกรรมตั้งแต่วันแรก มาประมูลของ รางวัล เราได้เห็นน้ำใจนักกีฬา เราได้เห็น น้ำตาจากความพยายาม เราได้เห็นการเรียน รู้จากความผิดพลาด เราได้ให้เด็กๆได้ แสดงออกซึ่งความเข้าใจผู้อื่น และเด็กๆ บางคน นำ ของประมูลที่ได้บริจาคให้เพื่อน ผู้ด้อยโอกาสจากโรงเรียนในท้องถิ่น

Parents Workshop เพราะการเรียนรู้และเติบโตของเด็กๆ ส่วนใหญ่อยู่ที่บ้าน เราจะจัดการเรียนรู้ร่วมกัน แบ่งปัน ประสบการณ์ ให้ผู้ปกครองได้มี ประสบการณ์ตรง เหมือนลูกๆ ได้เรียนรู้ เพื่อจะสานต่อ ต่อยอด รักษา Momentum ครูแก๊ปขอเรียนเชิญผู้ปกครองมาต่อ ยอดการเรียนรู้ของเด็กๆจากค่าย...สู่ที่บ้าน

ACTIVITIES BY CHOICE

การรู้ว่าตนเองมีทางเลือก กล้าเลือก และรับผิดชอบต่อทางเลือกของ ตัวเอง เป็นปัจจัยสำ คัญต่อการพัฒนาทัศนคติของตนเองเป็นอย่างมากที่ SMART-i เราทำ งานหนักขึ้น เราบริหารเวลา Freetime ให้ได้ประโยชน์ สูงสุด เพื่อเด็กๆจะได้รู้ตัวว่า เค้ามีทางเลือก และทุกครั้งที่เค้าเลือก เด็กค่าย จะค่อยๆซึมซับความ และพัฒนาบุคลิกของผู้นำ ได้ในที่สุด รู้สึกมั่นใจ

ทางเลือก

Art& Craft

เราจัดกิจกรรมศิลปะแบบคนไม่ได้เรียนศิลปะ เราใช้งาน ศิลปะเป็นเครื่องมือส่งเสริมจินตนาการ เพื่อให้เด็กๆได้หันกลับ มาอยู่กันตัวเองมากขึ้น มีสมาธิมากขึ้น ที่นี่ เราไม่ได้ให้คุณค่ากับทักษะในการสร้างงานศิลป์ แต่เรา ให้คุณค่ากับสุนทรียภาพ ความสามารถในการจินตนาการ เราให้คุณค่ากับความพยายาม การลงมือทำ เราชื่นชมกับ การกล้าคิด กล้าทำ เราส่งเสริมให้เด็กๆได้มีประสบการณ์ดีๆที่ ได้จากการสื่อสารกับใจตนเอง

Sport

เราเล่นกีฬาเพื่อสร้างมิตรภาพ เราเล่นกีฬาเพื่อความสามัคคี เราเล่นกีฬา เพื่อสร้าง สปิริต เพื่อสร้างคนที่มี " น้ำ ใจนักกีฬา " ไม่ได้มองเรื่องแพ้-ชนะ

Board Game บอร์ดเกมมีหลากหลาย แต่บอร์ดเกมที่เราเลือก เป็นเกมที่สร้าง Soft Skill เสริมสร้าง EQ ฝึกใช้ความ คิด (Strategy) พัฒนาความสัมพันธ์

Music & Singing ดนตรี เป็นภาษาสากล ใช้สื่อสารสิ่ง ที่ละเอียดกว่า คำ พูดได้นับพันเท่า การเปิดโอกาส ผู้ที่มีดนตรีในหัวใจได้ แสดงออกถึง อารมณ์ความรู้สึกที่ซับซ้อน จะส่งผลให้เค้ายอมรับในตัวเองมากขึ้น ส่งผลให้เพื่อนยอมรับในตัวเค้ามากขึ้น

สนใจ หรือสมัคร ค่าย

ค่าย

สมัครค่าย Click

@smart-i-camp SMART-i Academy smarticamp

SMART-i Academy

0948799919

www.smart-icamp.com

ตารางค่าย

รีวิวค่าย

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 12 Page 13 Page 14 Page 15 Page 16

www.smart-icamp.com

Made with FlippingBook flipbook maker