Greenity42

7 juni 2019

Chelsea Flower Show 20 ‘Absolutely gorgeous’

16 Informatieplicht ‘houdt je scherp’

47 Spoelen in Amaryllis: emissie terugdringen

52 Akkerbouwmatige

pioenenteelt DrentheAirmix 110-03 3 bar

0.5% Squall

Water

Het Squall effect

g

Verminder driftgevoelige druppels met hulpstof Squall

o

greenity-greena 190514.indd 1

14-05-19 10:02

Rijksstraatweg 56a 2171 AM Sassenheim

tel: 0252-222580 info@helmus.nl www.helmus.nl

Spoelen voor kwekerij en exportschoon van alle bollen, knollen en (vaste) planten.

Warmwaterbehandelen (koken) met of zonder ECA water van o.a. Allium, Amaryllis, Crocus, Iris, Narcis, Tulp, Aconitum, Astilbe, Hosta, Pioen en vele andere produkten. Behandelingen voeren wij uit volgens richtlijnen van de BKD inclusief behandelingscertificaat en wij hebben veel ervaring met behandelingen ‘op maat’.

koelinstallaties

greenity-helmus 190430.indd 1

30-04-19 10:19

adv.pag G42.indd 2

29-05-19 12:48

I NHO U D

12 Vreugdenhil Bulbs & Plants Vreugdenhil Bulbs & Plants teelt bollen- en knollen-op-pot. Amaryllis, Zantedeschia, Ornithogalum en Canna zijn de

36 Lommerse-Bood Fa. Lommerse-Bood teelt zeventig soorten Oxalis in potten en voor de droogverkoop.

52 Drenthse pioen Behalve veel lelies staan er ook flink wat hectares met pioenen in Drenthe.

In dit nummer 10 Jongeren zijn wél

Vaste rubrieken 4 In de media 6 In gesprek Daniëlle Santen 9 Column Robert Heemskerk 19 Tech & mech

geïnteresseerd in groen 12 Speuren naar nieuwigheden 16 Informatieplicht Energie: ‘Pas toe of leg uit’ 20 Chelsea Flower Show: ‘This is the place to be’ 24 Geestdodend karwei wordt verleden tijd 32 Aanpakken: trips in hyacint 36 Lommers-Bood: ‘Wij hebben jaarrond werk met Oxalis’ 39 Iris en pioen op erepodium 40 Product voor consument belangrijker dan naam 47 Een plons water om Amaryllis te spoelen 52 Drenthe belangrijke pioenenleverancier

26 Stigastip 27 5 minuten Ard Ruiter 28 KAVB 33 Ooit 34 Vakvenster 42 CNB 50 Anthos 56 Hobaho 59 Vaste planten

Op de cover

20 De Chelsea Flower Show in Londen is de meest prestigieuze tuinshow in het Verenigd Koninkrijk. Voor bezoekers is het ‘something special’ en voor deelnemers een internationaal podium voor de promotie van hun product.

Imperata cylindrica 61 Teeltverbetering

62 Teeltadvies 66 De naam is

7 juni 2019

Allium ‘Globemaster’

3

7 juni 2019

7 juni 2019

003 Inhoud 42.indd 3

03-06-19 13:45

VA N D E R E D A C T I E

Veilingkoorts Lilian Braakman — Redacteur l.braakman@greenity.nl

Het veilingseizoen is afgelopen. Van maart tot en met mei werden bijna 1.800 kavels aange- boden op diverse materialenveiling. Daarnaast waren er in mei drie weken lang groene veilin- gen. Daar werden 145 cultivars verkocht van verschillende gewassen. Verslagen van deze veilingen waren dit jaar te lezen op onze web- site. Al jaren schrijven we over de gemaakte prijzen op de groene veilingen. Nieuw dit jaar waren de verslagen over de materialenveilin- gen. Door over beide te schrijven ontstaat een beeld over het afgelopen veilingseizoen. Wat dan op- valt? Dat de berichten eigenlijk altijd positief zijn. Opdrachtgevers zijn tevreden, zowel bij de materialenveiling als bij de groene veilin- gen. Laten we één ding vooropstellen; dat vind ik heel mooi om te horen. Toch roept het een vraag bij me op. Want bij de laatste online ma- terialenveiling van dit seizoen werd nog meer geboden dan anders. Hoe kan dit? Tijd om de boeken in te duiken en me te verdiepen in de psychologie achter de online veilingen. En wat blijkt, door schaarste, competitie, tijdsdruk en de wetenschap dat er anderen geïnteresseerd zijn, ontstaat een soort veilingkoorts. Het is bewezen dat dit invloed heeft op de biedstrategie. Met name tijdsdruk – een aflo- pende klok versterkt deze druk – en de con- currentie – zien hoeveel mensen online zijn, het item volgen et cetera – zorgen meestal voor hogere biedingen dan vooraf bedacht door de koper. Want zeg nou zelf, je wilt na- tuurlijk niet dat iemand anders er met jouw product vandoor gaat. En zeker niet op de laat- ste veiling van het seizoen, want op is op. Het schijnt dat je tijdens het biedproces al angst hebt om te verliezen. Of angst hebt om spijt te krijgen wanneer je achter het net vist. Rationeel een beslissing maken op een veiling, tuurlijk. Maar niet als je last hebt van veiling- koorts.

Foto: Visions

Bemestingsmethode Neelissen levert zwaardere tulp op Gemiddeld vier gram zwaardere tulpen dan bij de standaardbe- mesting. Dat is het resultaat van een broeiproef met de tulp ‘Dow Jones’ (foto), die afgelopen winter is uitgevoerd op initiatief van Herman Neelissen uit Castricum.

Enkele jaren geleden bedacht de oud-kweker een efficiënte manier om stikstof en gft aan de grond toe te voegen. Loonwerker Den- neman ontwikkelde een plant- machine waarmee deze manier van werken mogelijk werd. Ver- volgens zijn twee jaar lang veld- proeven gedaan op het bedrijf van John Hopman. GROTE HOEVEELHEID 12-OP Uit de proeven bleek al dat het aantal leverbaren in de maat 12- op flink hoger lag met deze ma- nier van bemesten dan de stan- daardmethode. Door 2, 4 of 8 ton kippenmest en 10 kuub gft-com- post per ha toe te dienen werden hogere aantallen 12-op behaald.

Vooral de combinatie van 4 ton kippenmest en 10 kuub gft per hectare viel op. Daarbij werden 268 stuks 12-op en 118 stuks 11- 12 gehaald uit 400 geplante bollen maat 9. HOGER GEWICHT PER STEEL Afgelopen winter zijn deze bollen afgebroeid. Ook hier bleken de be- mestte tulpen een hoger gewicht per steel op te leveren. De stan- daardbemesting leverde tulpen van 32,9 gram per steel op, bij 4 ton kippenmest en 10 kuub gft was dat 37 gram. Ondernemers die meer willen weten over deze ma- nier van bemesten, kunnen con- tact opnemen met Herman Neelis- sen via h.neelissen@hetnet.nl.

4

7 juni 2019

7 juni 2019

004-5 In de media G42.indd 4

03-06-19 13:19

S T E L L I NG

Bij shows zijn cultivarnamen bij de bloemen niet nodig

Steeds meer inzenders van Keukenhof-shows kiezen ervoor geen cultivarnamen meer bij de bloemen te vermelden. Die trend is ook op andere shows zichtbaar. Het gaat de bezoeker niet om de juiste naam, is de redenering. Die komt om zich te vergapen aan de veelheid aan kleuren en vormen. De consument ziet het verschil niet tussen de ene rode tulp of de andere. Een naambordje is dus niet nodig.

16 % E E N S

Op www.greenity.nl kunt u reageren op de nieuwe stelling: ‘Ik zet mijn trekker altijd op slot’.

GPS populair bij dievengilde In Zeeland, Noord-Brabant en de Noordoostpolder zijn vorige week bij diverse agra- riërs en loonbedrijven gps-systemen gestolen. De politie roept op verdachte voer- tuigen te melden en 112 te bellen als ze nog in de buurt zijn. De politie vraagt het kenteken en type en kleur van de auto’s te noteren en indien mogelijk ook een foto te maken. Het advies is gps-systemen niet in trekkers achter te laten en vergren- deld op te bergen. Verder is het verstandig trekkers binnen te zetten en de schuur af te sluiten. In april was er ook al een golf van inbraken in het zuiden van het land. Toen waren er ook meldingen uit Groningen. Vooral systemen van John Deere zijn in trek. De fabrikant heeft daarom de nieuwste displays uitgerust met diefstalbeveiliging.

A G E ND A

11 t/m 13 juni CNB Vaste planten dagen Garden Trials and Trade 11 t/m 14 juni FlowerTrials Pioenenproeftuin Green Works open 12 juni NK Leliekeuren Voorlichtingsmiddag nieuwe import-eis planten met aanhangende grond 12 t/m 14 juni AgroExpo 14 juni Prijsuitreiking NK Leliekeuren Demonstratie emissie van erf en perceel terugdringen Startbijeenkomst Drones & Data 15 juni Open Kwekerijdag 17 juni Allium-keuring International Symposium Soil & Plant Analysis

Zie ook pagina 19.

C O L O F ON

7 juni 2019 De redactie werkt op basis van een redactiestatuut. Aan alle artikelen en rubrieken wordt de meest mogelijke zorg besteed. Uitgevers, redactie en medewerkers aanvaarden echter geen enkele aansprakelijkheid voor mogelijke gevolgen die direct en/of indirect kunnen voortvloeien uit de inhoud van artikelenen/ofadvertenties.Deredactiehoudtzichhetrechtvoorom ingezondenbrievenenmededelingen niet te plaatsen dan wel te wijzigen of in te korten. Overname van artikelen, berichten of fotografie is uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming van de redactie. Greenity iseenvoortzettingvanhettijdschriftBloembollenVisie(2003-2017).BloembollenVisieontstonduit een samenvoeging vanMarktVisie (CNB) en Bloembollencultuur (KAVB). REDACTIE Hans van der Lee (hoofdredacteur), Lilian Braakman, Arie Dwarswaard, Ellis Langen en Monique Ooms (vakredacteuren), André Leegwater (eind- en webredacteur) FOTOGRAFIE René Faas VORMGEVING Filie Nicola en Lianne van ’t Ende WEBSITE www.greenity.nl CONTACT Postbus 31 | 2160 AA Lisse | tel. 0252-431 431 | info@greenity.nl ADMINISTRATIE tel. 0252-431 200 | naw@cnb.nl REDACTIEADRES Heereweg 347 | 2161 CA Lisse ABONNEMENTEN Excl.btwper jaar:Nederland€275,–,Europa€295,–,buitenEuropa€325,– ADVERTENTIES Bureau Van Vliet bv | Postbus 20 | 2040 AA Zandvoort | tel. 023-5714745 | zandvoort@bureauvanvliet.com UITGEVERS KAVB en CNB ISSN 2589-4099

Kijk voor de volledige agenda op www.greenity.nl

5

7 juni 2019

7 juni 2019

004-5 In de media G42.indd 5

03-06-19 13:52

I N G E S P R E K

7 juni 2019

7 juni 2019

6

7 juni 2019

7 juni 2019

006-8 In Gesprek.indd 6

03-06-19 10:19

‘FloriWorld brengt emotie van bloemen en planten over’

FloriWorld in Aalsmeer moet bijzonder en verrassend worden. Jaarlijks gaan zo’n 350.000 bezoekers ervaren wat bloemen en planten betekenen voor hun welzijn en gezondheid. Dat gebeurt niet, zoals in veel musea, met teksten en foto’s. “We gaan niets letterlijk vertellen”, zegt interim- directeur Daniëlle Santen. “Bezoekers gaan dingen beleven en ervaren.” Hoe is het idee ontstaan? “In 2012- 2013 was Waterdrinker bezig met de ontwikkeling van het Green Trade Centre in Aalsmeer. Het plande een belevingswinkel voor ‘business to business’, maar dacht ook aan de mogelijkheid om de beleving van bloemen en planten over te brengen op consumenten. Er hing echter een behoorlijk prijskaartje aan en het bedrijf ging op zoek naar medestanders. Lucas Vos, voormalig CEO bij FloraHolland, was toen erg bezig met de vraag hoe de sierteeltsector meer consumenten meer sierteeltproducten kan laten kopen. Hij vond dat FloraHolland het initiatief moest gaan trekken. In 2014 pakte de veiling het over. December 2017 lag er een samenwerkingsovereenkomst tussen drie aandeelhouders: Royal FloraHolland, Bloemenbureau Holland en de exploi- tant Dutch Experience Group (DEX), waarvan Bert Kranen- donk, de bedenker van het belevingscentrum voor de sierteelt, een van de aandeelhouders is. De financiering was rond en het kon van start.” Op wie richt FloriWorld zich? “Op buitenlandse toeristen, we schatten zo’n 75 procent van het totaalaantal bezoekers, en de rest Nederlanders. Ons land is populair bij buitenlandse toeristen. Doordat Aals- meer dicht bij Amsterdam ligt, verwachten wij een grote toestroom. Gemeente Amsterdam promoot toeristen buiten de stad iets moois te bieden. De metropoolregio Amster- dam is een pleitbezorger van FloriWorld. Zij helpt straks met de promotie. Denk aan abri’s en dat we bijvoorbeeld in Amsterdam een mooie plek krijgen om promotie te maken. Samen met de gemeente Aalsmeer en de Greenport heeft de metropool subsidie gegeven voor kennis en innovatie gericht Tekst: Ellis Langen | Fotografie: René Faas

Daniëlle Santen INTERIM-DIRECTEUR FLORIWORLD

Daniëlle Santen is een ervaren interim-directeur/bestuurder in ver- schillende sectoren. Ze kwam met de sector in aanraking toen ze in 2014 een opdracht deed bij Royal FloraHolland. In januari 2018 startte ze als interim-directeur FloriWorld. Ze is onder andere ver- antwoordelijk voor het vastgoed, onderhoud, financiële en juridi- sche zaken en regelt bouwtechnische zaken in nauwe samenwer- king met Dutch Experience Group (DEx). Santen werkt twee dagen in de week voor FloriWorld, maar 1 juli vertrekt ze. Haar taak zit er dan op. Santen is ook interim-bestuurder van een zorgorganisatie.

7 juni 2019 “Ik wil niet alles verklappen. Veel is nog in de maak en dat is allemaal maatwerk. Maar vooruit… Vanaf de begane grond naar de eerste verdieping ga je via een rolband door een groene oase. Naast en boven je gebeurt van alles. Bezoekers krijgen in de experience vijftien belevingsmomenten. Bij een experience streef je minimaal naar vijf ‘wow-dingen’, maar voor iedereen is het verschillend wat er uitspringt. Beleven doe je met al je zintuigen. Bloemen en planten doen onbe- wust iets met je emotie. In FloriWorld wordt dat effect extra benadrukt. Er is speciale muziek gecomponeerd, geuren ko- men tot je. In een aantal ruimtes ga je met je ogen de pracht van levende bloemen en planten ervaren. Door een aantal ruimten loopt een transportsysteem waar dagelijks verse bloemen voorbijkomen. Uiteindelijk komen die uit in een veilingzaal met een echte veilingmeester en veilklok. Daar kunnen bezoekers bloemen kopen. We hebben ook ruimten waar bezoekers op een meer kunstzinnige, dynamische of digitale manier bloemen en planten ervaren. De verhou- ding echte planten en bloemen en ‘digitale belevenissen’ is op scholieren van mbo en hbo. Zij bezoeken FloriWorld. Aan het eind krijgen ze advies over wat voor soort werk in de sierteeltsector bij hen zou passen. Het ‘experience center’ is onderdeel van een groter gebouw. FloriWorld zit in de laagbouw over twee verdiepingen en telt 3.000 m 2 . De rest van het gebouw, 3.500 m 2 en 25 m hoog, krijgt een restau- rant, zalen voor workshops en presentaties, kantoorruimte voor onder andere huurder Bloemenbureau Holland en op de bovenste verdieping een skylounge.” Nog voor de zomer van 2020 gaat FloriWorld open. Wat krijgen mensen te zien?

7

7 juni 2019

7 juni 2019

006-8 In Gesprek.indd 7

03-06-19 10:19

I N G E S P R E K

ongeveer 40 en 60 procent. Het is niet reëel 365 dagen per jaar in alle ruimtes alleen echte bloemen en planten te laten zien. Dan is het financieel niet rond te krijgen. Er is ook een bioscoopzaal waar een verhaal wordt verteld van ‘teler tot thuis’. Het is een modern sprookje. De hoofdpersoon gaat trouwen. Door een ongeluk wordt hij heel klein en legt hij een reis af op de rug van een bij om uiteindelijk toch bij het altaar te verschijnen met een mooie bos bloemen. Verder komt de bezoeker voor een Amsterdamse grachtengordel te staan. Op een van de deuren verschijnt zijn of haar naam. Gaat die deur open, dan kom je in een woonkamer die helemaal is aangekleed met bloemen en planten naar zijn of haar voorkeuren. Samengesteld op basis van waar die per- soon lang naar gekeken heeft en de ingevoerde voorkeuren. In de experience ervaren mensen ook wat het met je doet als je eerst in een heel stressvolle omgeving komt en vervolgens in een groene omgeving. Op de begane grond komt een shop met bijvoorbeeld bijzondere vazen en potten. We denken dat bezoekers een tot anderhalf uur binnen zijn.” Wat willen de aandeelhouders bereiken met FloriWorld? “Het belangrijkste doel van FloraHolland en Bloemenbu- reau Holland is promotie van bloemen en planten en data verzamelen. Als ze willen, krijgen bezoekers een polsbandje met RFID-techniek. Hiermee geven ze gedurende de rond- gang informatie. Zo kunnen we bijvoorbeeld achterhalen of Duitse vrouwen een voorkeur hebben voor een gele of rode roos. Met de informatie kan een bezoeker aan het einde een individueel paspoort krijgen. Hierin staat informatie over de voorkeuren van die persoon voor planten of bloemen, aange- vuld met bijvoorbeeld info over die producten. FloraHolland kan bepaalde informatie verwerken en vrijgeven voor kwe- kers en klanten. We bieden kwekers aan hun producten of productconcepten te showen in een soort van ‘pop up store’. Ze kunnen daar naar het oordeel van de bezoekers vragen. Het idee is ook om iets te doen met de Bloemenkalender van Bloemenbureau Holland. Bijvoorbeeld dat in FloriWorld terug te zien is dat het de maand van de tulp, lelie of zomer- bloemen is. Aan deze ideeën en samenwerkingen moeten we nog invulling gaan geven. Dat gaan we vanaf de zomer oppakken.” Wat kost het project? “29 miljoen euro. Daarvan komt 2 miljoen van de exploitant en 27 miljoen bij de drie aandeelhouders en obligatiehou- ders vandaan. Inmiddels hebben we zestien obligatie-afne- mers, goed voor ruim 6 miljoen. Obligatiehouders zijn bij- voorbeeld Waterdrinker, Takii Europe, Dutch Flower Group, Tulpen.nl. De aandeelhouders starten FloriWorld overigens niet om er veel geld aan te verdienen. Het verdiende geld wordt voor een groot deel weer geïnvesteerd in FloriWorld om zo te kunnen blijven vernieuwen.”

‘Het hele jaar in alle ruimten alleen echte bloemen en planten laten zien, is financieel niet haalbaar’

Zit er een samenwerking met Keukenhof in het vat? “We praten met ze. We denken aan een combi-ticket, maar ook verdere samenwerking. Zoals hoe je elkaar kunt verster- ken. Bijvoorbeeld dat bezoekers van Keukenhof in het park een voorproefje zien van FloriWorld. Wij bieden echt iets an- ders dan Keukenhof. Alleen kijken naar bloemen en planten is mooi en je kunt in Keukenhof mooie foto’s maken, maar of je echt beleeft en ervaart wat het met je doet, is de vraag. Bij ons is dat echt de insteek. We kijken ook naar combi- tickets met bijvoorbeeld het bezoekerscentrum van FloraHol- land in Aalsmeer waar jaarlijks minimaal 50.000 bezoekers komen, het Flower Art museum in Aalsmeer en het Van Gogh Museum. En er zijn nog meer relaties te leggen.” Krijgen bollen en vaste planten ook een plek in FloriWorld? “Bij de entree en het buitengedeelte komen vaste planten en bollen. Die inrichting moet nog gemaakt worden. Een deel van de film die in de bioscoop draait, is opgenomen in de tulpenvelden. Die worden prachtig in beeld gebracht. En wellicht dat bollen en knollen verkocht kunnen gaan worden in de shop.”  

8

7 juni 2019

7 juni 2019

006-8 In Gesprek.indd 8

03-06-19 10:20

C O L UMN

Als je het ziet, is het te laat

Robert Heemskerk Natural Bulbs robert@naturalbulbs.nl

Eerder dit jaar vroeg ik mijn zoon van 18 welke con- sequenties hij verkoos: op tijd beginnen met leren en relatief rustig het eindexamen ingaan en een avondje vrij nemen voor een pilsje, of liever uitstellen tot het laatste moment en dan met de schrik in de benen alle zeilen bijzetten en met stress het examen ingaan. Terwijl ik dit schrijf, worden de stemmen geteld van de verkiezingen voor het Europese Parlement. De trend naar pluriformiteit in de politiek neemt toe, grote partijen worden kleiner en kleinere worden groter. Volgens de voorspellingen maken de Groenen een veel grotere sprong dan verwacht. Wat gaat dit betekenen voor het Europese beleid? In ons kleine land zagen wij in het recente verleden al dat groene partijen bij gemeentelijke verkiezingen aan terrein wonnen. Dat gemeenteraden met een sig- nificant aandeel groenen inderdaad andere keuzes maken, heeft nu al impact op onze sector. Meer ge- meenten vragen om duurzame aanbestedingen, ook als het gaat om bomen, planten en bollen. Dit is de nieuwe werkelijkheid waarmee we als sector te ma- ken hebben. Wat leert de geschiedenis ons ook alweer over ver- andering? Eerst gaat het langzaam, zo langzaam dat bijna niemand het doorheeft. Zo traag, dat het effect bijna niet meetbaar is. Het is alsof je gerust kunt weg- komen met het bagatelliseren van die verandering. Maar dan, nog steeds amper waarneembaar, ontstaat een vliegwieleffect. Vervolgens verandert de wereld in een paar jaar tijd, voordat mensen het goed en wel doorhebben. Achteraf zullen ze zeggen ze dat het zo snel is gegaan. Zij bleken de bakens te laat verzet te hebben. Een echec wijten ze niet aan zichzelf, maar aan al dan niet verwachte externe factoren. Beweegt u mee met de verandering, of kijkt u straks achterom en stelt u vast dat u te laat bent? Het is niet aan mij om voor u, of voor mijn zoon te kiezen.

7 juni 2019

7 juni 2019

7 juni 20197 juni 2019

009 column robert heemskerk.indd 9

03-06-19 10:20

Tijdens de bijeenkomst op 16 mei brainstormden deelnemers over oplossingen om de instroom in het groene onderwijs een impuls te geven.

Jongeren zijn wél geïnteresseerd in groen

J ongeren zijn grotendeels onbekend met de groensec- tor en het beeld dat ze ervan hebben, klopt vaak niet met de realiteit: alleen maar zwaar werk, ongeschool- de arbeid, lange werkdagen en weinig geld verdienen. Dat de instroom in het groenonderwijs en, nog belang- rijker, de uitstroom van talentvolle professionals, achter- blijft bij de vraag vanuit de markt, is dan ook niet zo ver- rassend. Een probleem is het echter wel. De groensector zit namelijk te springen om nieuw talent om de continuïteit te kunnen waarborgen, en om te kunnen inspelen op wat de markt nu van de groensector vraagt. Fris, jong bloed is daarbij van groot belang. Hoe deze mensen te vinden? DRIJFVEREN Wat drijft jongeren in hun opleidingskeuzes? Als de groen- sector daar meer inzicht in zou kunnen krijgen, dienen zich wellicht ook oplossingsrichtingen aan. Vanuit die gedachte gaf GroenPact (zie kader) opdracht aan onderzoeksbureau Motivaction om onderzoek te doen naar de drijfveren van jongeren en de aantrekkelijkheid van de groensector in hun ogen. Het onderzoek richtte zich op Nederlandse jongeren tussen de 12 en 18 jaar oud die een vmbo-, havo- of vwo-op- leiding volgen. Daarbij werd gekeken naar de interesse in

Nog geen 5 procent van de studenten in Nederland kiest voor een groene opleiding. Uit recent onderzoek van Motivaction blijkt echter dat meer dan 50 procent van de jongeren wel latent geïnteresseerd is in de groensector. Blijkbaar blijven er kansen onbenut. Hoe keren we deze situatie om?

Tekst: Monique Ooms | Fotografie: PR

10

7 juni 2019

7 juni 2019

010-11 onderwijs.indd 10

03-06-19 10:21

‘Meer dan 15 procent van de arbeidsmarkt is groen. Het moet toch lukken om dit te vertalen naar meer belangstelling voor onze groene opleidingen.’

vakken en profielen, waaraan ‘de ideale baan’ zou moeten voldoen, interesse in technologische ontwikkelingen en innovatie en de algemene interesse in groen. De resultaten zijn verrassend. “Uit het onderzoek blijkt dat meer dan 50 procent van de jongeren belangstelling heeft voor een baan in de groensector”, vertelt Dick Pouwels, voor- zitter van het college van bestuur van de HAS in Den Bosch, dat deelneemt in GroenPact. “De helft daarvan is geïnteres- seerd in de techniek, de andere helft wil met een baan in de groensector bijdragen aan de ontwikkeling van de wereld. Toch kiest slechts 3 tot 4 procent van de jongeren daadwer- kelijk voor een groene opleiding. Er is dus een kloof tussen de latente interesse, de behoefte bij jongeren en de krapte op de arbeidsmarkt.” KANSRIJK Daartussen zit het onderwijs als belangrijkste schakel. “De kwaliteit van de opleidingen in Nederland is goed. Veel groenopleidingen zijn kleinschalig en zeer praktijkgericht. Kwantitatief zijn opleidingsinstituten echter niet in staat om aan de vraag vanuit het bedrijfsleven te voldoen. Daar liggen uitdagingen. Kennelijk slagen we er onvoldoende in om de aantrekkelijke kanten en de kansen die er liggen voor jon- geren goed voor het voetlicht te krijgen.” Daarbij is het van belang om niet de totale doelgroep over een kam te scheren, zo blijkt uit het onderzoek. Zo is er een groep jongeren die ‘iets wil doen met verzorgen’ in het groen, terwijl jongeren met een interesse in technologie zich liever verdiepen in in- novaties. Er is ook een groep breed geïnteresseerde jongeren die de sector over all leuk vindt, maar zij zien de carrièremo- gelijkheden nog niet. “Over het algemeen hebben leerlingen nog geen vastomlijnd idee over hun toekomstige baan. Kansrijk is wel dat vrijwel alle leerlingen de wens hebben om goed met de aarde om te gaan en zien dat de groensector hiervoor mogelijkheden biedt.” Voor GroenPact is het onderzoek aanleiding om door te pakken. “We moeten eraan werken om de groensector, en vooral de kansen die de sector biedt, beter bekend te maken bij jongeren, inspelend op hun specifieke interesse.” Op 16 mei vond een bijeenkomst plaats met als tittel ‘Het kan dus wel!’ waarbij betrokken partijen met elkaar in gesprek gingen over de vraag hoe de instroom te verbeteren. “De sessies die daar plaatsvonden, hebben concrete suggesties opgeleverd”, vertelt Pouwels. Deze variëren van ‘begin al op de basisschool de interesse voor groen te wekken’, ‘laat de mens achter het beroep zien’ en ‘treed meer naar buiten’, tot ‘zet ouders in die in de sector werken’, en ‘denk breed, groen is overal’. Pouwels voegt daaraan toe: “We moeten het gesprek over de groensector aan de keukentafel op gang zien te krijgen en ook de kinderen bereiken die de sector niet van huis uit meekrijgen.” TIJ KEREN De volgende stap is dat vanuit GroenPact een plan van aan- pak tot stand komt. “Belangrijk is om eerst goed te definië-

Dick Pouwels: ‘We moeten de kloof overbruggen’

ren waar het nu precies mis gaat, voordat we tot actie over- gaan. Deels is dat al duidelijk. Op de basisschool is er best veel aandacht voor groen, met moestuintjes en dergelijke. De groenopleidingen pakken het ook goed op. Daartussen zit het voortgezet onderwijs waarin de aandacht voor groen wegzakt. De toeleiding naar groene vervolgopleidingen kan beter. We moeten ons verhaal beter verkopen en continu de boodschap uitdragen dat de groensector innovatief, inter- nationaal, ondernemend, economisch en maatschappelijk relevant is.” Pouwels is positief gestemd over de kansen om het tij te keren. “Tien jaar geleden dacht iedereen nog dat we in Nederland best zonder de agrarische sector konden. Dat beeld is bijgesteld, we staan als topsector stevig op de kaart bij beleidsmakers. Een imago bijstellen, is echter een kwestie van lange adem. Dat los je niet op met ‘even een campagne voeren’ je er moet aandacht voor blijven vragen. Meer dan 15 procent van de arbeidsmarkt is groen. Het moet toch lukken om dit te vertalen naar meer belangstelling voor onze groene opleidingen.”

7 juni 2019 Wat is GroenPact? In GroenPact werken overheid, onderwijs en bedrijfsleven met elkaar samen aan de uitvoering van de ‘ontwikkelagenda 2016-2025’ met als doel de instroom in het groene onderwijs te stimuleren. Behalve het aantrekken en binden van talenten, is er aandacht voor onderwijsvernieuwing, praktijk- innovaties en de veranderende arbeidsmarkt. Dat alles tegen het licht van maatschappelijke thema’s als klimaat, circulaire landbouw en leefbaarheid.

11

7 juni 2019

7 juni 2019

010-11 onderwijs.indd 11

03-06-19 10:22

Speuren naar nieuwigheden

Net achter de duinen in ‘s-Gravenzande ligt het bedrijf Vreugdenhil Bulbs & Plants. Het is een van de grotere spelers in het assortiment van bollen- en knollen-op- pot. Het maakt de meeste omzet in Amaryllis zowel in pot als gewaxt, maar is ook koploper in Zantedeschia, Ornithogalum en Canna. Speuren naar nieuwigheden is dagelijkse sport. Daarbij houdt het bedrijf de regie in eigen hand.

Tekst: Ellis Langen | Fotografie: René Faas

7 juni 2019

7 juni 20197 juni 2019

7 juni 2019

012-14 Vreugdenhil.indd 12

03-06-19 10:23

De teelt van Ornithogalum duurt zestien tot twintig weken, zegt Rob Klop.

K ijkend vanaf de balustrade is het een drukte van be- lang op de werkvloer. Medio mei krioelt het al van de karren met product en zijn er zo’n 150 mensen aan het werk. In oktober, november en december moet dat met bijna 350 mensen een heksenketel zijn. Rob Klop, accountmanager bij Vreugdenhil Bulbs & Plants, wijst naar beneden: “Hier worden partijen klaargemaakt voor met name de daghandel.” Op karren staan heel veel verschillen- de producten. Medewerkers ordenen de karren en brengen die naar een bepaald vak. De hoofdteelt, Amaryllis-op-pot, staat er maar heel mondjesmaat tussen. Toch is ongeveer 60 procent dat weggaat Amaryllis, maar dat gebeurt vooral in aanloop naar Kerst. Met de aantallen, 10 miljoen, die ze in dit product voeren, is het niet te doen ze zelf allemaal op te kweken op de eigen opkweeklocatie van ongeveer 2 ha in Maasdijk. Vreugdenhil heeft daarom een joint venture met een bedrijf in Zambia waar een Nederlandse kweker op 4 ha voor hen op contract teelt. Uit eigen beheer komt zo ongeveer 15 tot 20 procent van de Amaryllisbollen. “De rest kopen we in bij andere bedrijven, zoals in Peru en Zuid-Afri- ka.” Met die inkoop van alle bollen en knollen zijn twee inkopers binnen Vreugdenhil zoet. Het is hun sport om speciale en de beste soorten in te kopen, maar ook naar geheel nieuwe planten te speuren. De Scadoxus bijvoorbeeld. “Dit teelt nog niemand”, zegt Klop en hij strijkt over het blad dat wat weg heeft van een bananenplant. “Wij testen of we dit product volgend jaar kunnen gaan telen en verkopen.” Voortdurend zoekt het bedrijf naar nieuwigheden en test ze zelf uitvoerig. Op die manier krijgt het goede info over bepaalde soorten en cultivars. “Zo kunnen we ook specifieker zijn in wat we wel en niet van een veredelaar willen hebben. Het is niet zo dat we wat de veredelaar heeft en aanbiedt zomaar neerzetten. ” Op een andere locatie in Monster bouwt Vreugdenhil bin- nenkort een R&D-afdeling aan de bestaande kas. Het bedrijf wil zich nog meer richten op het testen van hoopvolle producten. IETS TERUGDOEN VOOR ZAMBIA Iedere productgroep hangt bij Vreugdenhil onder een be- paald merk. Begin dit jaar introduceerde het zijn nieuwste merk ‘African Breeze’. Aan de verpakking op de karren is duidelijk te zien welke producten daaronder vallen. De Afri- kaanse ‘look’ heeft veel vrolijke kleurtjes en springt eruit op de karren. Onder het merk vallen de acht plantensoorten, waarvan de knollen en bollen uit Afrika komen. Met dit merk doet het bedrijf iets terug voor het land Zambia, waar het ook opkweekt. Samen met het Wereld Natuur Fonds keek eigenaar Jochem Vreugdenhil, die ook een fervent natuurliefhebber is, welk project hij het liefst wil ondersteu- nen. De keuze viel op het Zambia Carnivoren Programma, dat zich inzet voor het behoud van grote carnivoren door ge- bieden af te zetten waar de dieren vrij kunnen leven en niet het gevaar lopen gestroopt te worden. “Jochem ziet namelijk door zijn vele reizen in Afrika dat de bevolking niet altijd

7 juni 2019 Zeventien producten Vreugdenhil Bulbs & Plants is kwekerij van bol- en knolgewas- sen-op-pot, zowel voor binnen als buiten. Jochem Vreugden- hil is samen met zijn vrouw sinds 2018 eigenaar en hiermee is hij de derde generatie die het bedrijf leidt. Zijn opa was een van de eerste Amarylliskwekers. Het bedrijf is 12 ha groot en heeft totaal drie locaties. De hoofdvestiging zit in ’s-Gravenzande. Er worden zeventien verschillende producten geteeld. In vier daar- van is het bedrijf marktleider: Amaryllis en Zantedeschia zijn de grootste teelten, gevolgd door Ornithogalum en Canna. Andere producten, allemaal bol- en knolgewassen, heeft het alleen in het seizoen, zoals ranonkels, of een aantal maanden, zoals Albu- ca spiralis, Eucomis, Lachenalia en Pennissetum. In rustige tijden werkt het bedrijf met zo’n 140 mensen en in de drukte loopt dat op naar 350 mensen.

13

7 juni 2019

7 juni 2019

012-14 Vreugdenhil.indd 13

03-06-19 10:23

‘Doen onze verkopers hun werk goed, dan hoeft er weinig voor de klok’

het belang inziet van het in stand houden van deze dieren.” Een gedeelte van de opbrengst van elke African Breeze-plant die verkocht wordt, doneert het bedrijf aan het project. Dit jaar stelt Vreugdenhil zich ten doel 10.000 euro te kunnen doneren. Het merk krijgt al best wat ‘body’, merkt Klop. Veel grote exporteurs hebben er aandacht aan besteed in bijvoor- beeld hun nieuwsbrieven naar hun klanten. “Jochem brengt binnenkort de eerste cheque naar het hoofdkantoor van het WNF. Later dit jaar volgt er nog een.” Vreugdenhil is continu op zoek naar toegevoegde waarde. Zo was het bedrijf de eerste toen het zo’n acht jaar geleden met gewaxte Amaryllisbollen op de markt kwam. Het concept ‘No Water Flowers’ ontwikkelde het samen met GreenCre8. Andere kwekers kopieerden het en hebben nu ook gewaxte bollen. Niet alle Amaryllisrassen kunnen worden gewaxt; ze moeten wel zonder water kunnen groeien. Klop pakt er een catalogus bij. Ook dit jaar komen Vreugdenhil en GreenCre8 weer met zo’n zes nieuwigheden van No Water Flowers, waarbij ze aansluiten bij trends in huis. “Donkergroen is een nieuwe kleur en terra cotta ook. Verder hebben we ook een soort open standaard gemaakt waar de Amaryllisbol in kan.” HORDES NEMEN Via de werkvloer waar de bestellingen worden klaarge- maakt, baant Klop zich een weg om de teeltruimtes te laten zien. Onderweg vertelt hij dat zo’n 30 tot 40 procent daghan- del voor exporteurs is, de rest wordt actiematig verkocht aan retail of tuincentra. Totaal heeft het bedrijf zo’n 600 klanten. “We hebben vijf verkopers in dienst. Als zij hun werk goed doen, dan hoeft er weinig voor de klok. Dat is mooi, want dat is net een casino.” Eenmaal in de kas is te zien dat het vooral ‘Canna en Cal- la-tijd’ is. Hoe meer naar achteren in de kas, hoe groter en hoe meer kleur en bloem de Zantedeschia’s krijgen. Wan- neer Klop een transportband over het pad tegen komt, pakt hij er een paar planten af om de horde te verkleinen om zo verder het pad af te kunnen lopen. In elke kap staat een rolband. In de lengte van de kas lopen twee transportbanden naast elkaar om de potplanten naar de verwerkingsruimte te brengen. Vanuit de zogenoemde ‘spruitruimte’ worden de opgepotte planten waar genoeg spruiten op zijn gekomen, naar de kas gebracht. De teelt van Zantedeschia duurt elf tot dertien weken, vertelt Klop. Voor de Amaryllis is dat drie we- ken, voor Ornithogalum zestien tot twintig weken en voor Canna ongeveer twintig weken. Terug bij de bestellingen is het weer kriskras tussen de klaargemaakte karren door lopen. Bij één kar staat alles in- gepakt in een kartonnen grote hoes in plaats van in plastic. “Exporteur Profitplant wil dit zo vanwege zijn inzet voor duurzaamheid”, weet Klop nog net te vertellen voordat de kar in een van hun vijf eigen vrachtwagens verdwijnt.

14

7 juni 2019

7 juni 2019

012-14 Vreugdenhil.indd 14

03-06-19 10:24

Juli 1 VOLDOE AAN DE INFORMATIEPLICHT Ook 1 juli aan de informatieplicht voldoen? Wij regelen het vóór de deadline voor maar €350,- ex BTW. Neem contact met ons op via: E: info@pendadvies.nl T: 06 31 23 88 85

pd & advies

Advertorial.indd 1

29-05-19 11:30

bbv-wijnker 140620.indd 1

20-06-14 11:54

Lopend project: Duurzamer telen van bloembollen

Emissievrij bolbehandelen.

Driftarm toepassen gewasbescherming.

Toevoeging groene gewasbescherming.

greenity-CAV Agrotheek 180711.indd 1

11-07-18 14:49

adv.pag G42.indd 15

29-05-19 12:49

De papierwinkel rondom energieverbruik groeit, getuige de nieuwe Informatieplicht Energiebesparing. Vóór 1 juli 2019 moeten ondernemers die jaarlijks meer dan 50.000 kWh of 25.000 m³ aardgas verbruiken aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) doorgeven welke energiebesparende maatregelen zij genomen hebben. Bollen- en bloementeler Piet Hulsebosch uit Hillegom bekijkt het positief: ‘Het houdt je als ondernemer ook scherp’. Informatieplicht Energiebesparing: ‘Pas toe of leg uit’

Tekst: Jeannet Pennings | Illustraties: VRHL Content en Creatie

D e Informatieplicht Energiebesparing is een aanvul- ling op de Energiebesparingsplicht, onderdeel van de Wet Milieubeheer die we sinds 1993 in Neder- land kennen. Met deze wetgeving is elke onderne- ming of organisatie met een jaarlijks energieverbruik van boven de 50.000 kWh of 25.000 m³ verplicht om energie- besparende maatregelen te treffen. Daarvoor bestaat een Erkende Maatregelen Lijst (EML) die per sector voorschrijft welke maatregelen binnen vijf jaar terug te verdienen zijn en dus genomen moeten worden. “In totaal gaat het om 41 maatregelen voor de agrarische sector”, vertelt André Hoogendijk, adjunct-directeur van de KAVB. “Deze zijn niet allemaal van toepassing op de bloembollensector. Grofweg zijn er tien maatregelen altijd relevant voor bloembollenbedrijven en twintig waarvan de individuele bedrijfssituatie bepaalt of deze van toepassing zijn. De overige maatregelen zijn niet relevant, omdat ze bijvoorbeeld specifiek voor een varkensbedrijf zijn.” HOGE BETROKKENHEID De meeste maatregelen zijn volgens Hoogendijk bekend in de bollensector en veel bedrijven hebben deze al genomen. Wat nieuw is, is dat ondernemers dit ook moeten verantwoorden. “Als KAVB zijn we van mening dat die extra controle, met daarbij de extra administratieve druk voor ondernemers, niet nodig was geweest. Onze sector doet het al heel goed en is voorloper op het gebied van CO 2 -reductie en energiebesparing. Onder ondernemers heerst vaak een hoge betrokkenheid bij dit onderwerp, omdat de investeringen meestal gepaard gaan met een kwaliteitsverbetering en een financiële besparing.” Piet Hulsebosch van Th. J. Hulsebosch uit Hillegom kan het laatste beamen. “Je bedrijf is wat dat betreft net een huis- houden. Als je energie kunt besparen, dan doe je dat. Voor jezelf, de eindafrekening én het milieu.” Piet runt samen met zijn broer Ton Hulsebosch een bedrijf dat tulpen teelt (24 ha)

Ik ben informatieplichtig en nu? De kans is groot dat uw bedrijf valt onder de Informatieplicht Energiebesparing. U bent dan wettelijk verplicht om te verant- woorden welke energiebesparende maatregelen u hebt geno- men. Het rapporteren van deze maatregelen kan – al dan niet met behulp van een adviseur – bij het eLoket van RVO. Op de website wattjemoetweten.nl is meer informatie te vinden over de infor- matieplicht, inclusief een handleiding van RVO voor het invullen van de maatregelen.

16

7 juni 2019

7 juni 2019

016-17 Informatieplicht energie.indd 16

03-06-19 10:25

en broeit (1 miljoen stuks). De hoofdactiviteit is de teelt van buitenbloemen: jaarlijks zo’n 5 miljoen dubbele buitentulpen (‘Miranda’ en ‘Yellow Pompenette’), 4 tot 5 miljoen gladiolen en 700.000 zonnebloemen. De bloemen worden voor de klok geveild of gaan rechtstreeks richting retail en daarvoor is het bedrijf MPS-GAP gecertificeerd. “Dat betekent dat wij al heel veel moeten verantwoorden, onder meer op het gebied van energie”, vertelt Hulsebosch. “Het geeft je als ondernemer meer inzicht in je verbruik, creëert een stukje bewustwording en dat houdt je als ondernemer scherp.” VERBRUIK IN KAART Een aantal jaren geleden heeft Hulsebosch een zogenaamde energietransitie in gang gezet. Al het energieverbruik werd in kaart gebracht en gekeken is welke besparende maat- regelen genomen konden worden. “Zo hebben we al onze tl-verlichting vervangen door tl-lampen zonder opstarter. Verder gebruiken we nu lichtsensoren in de cellen, zodat er geen onnodig licht blijft branden, zijn de ventilatoren voor- zien van frequentieregelaars en zijn de droogwanden nu drie in plaats van twee hoog. Daarmee kunnen we met dezelfde hoeveelheid energie geen tweehonderd maar driehonderd kuubkisten beluchten.” Deze en andere maatregelen komen terug in de Informatie- plicht Energiebesparing. Hulsebosch werkt hiervoor samen met P&D Advies uit Den Helder, dat bedrijven adviseert over hun energiehuishouding en een collectieve energie-inkoop organiseert. Adviseur Bryan Pascoe snapt dat ondernemers de informatieplicht niet met open armen ontvangen. “De papierwinkel rondom energie wordt steeds groter. Tegelij- kertijd begrijpen we wel waarom de overheid hier vorig jaar mee op de proppen kwam. Nederland heeft een uitdaging om de CO 2 -uitstoot te reduceren. Door ondernemers te laten rapporteren welke maatregelen wel en niet genomen zijn, ontstaat meer inzicht in de huidige situatie en waar nog

7 juni 2019 Zowel Hoogendijk als Pascoe ziet een voordeel in de informa- tieplicht: het geeft een basis voor handhaving, waarvoor de omgevingsdiensten en uitvoeringsdiensten verantwoordelijk zijn. “Er zijn veel randvoorwaarden aan de maatregelen gekoppeld, die voor elke bedrijfssituatie anders kunnen zijn. Maar als de rapportage correct is ingevuld en al dan niet genomen maatregelen goed zijn onderbouwd, dan voorkomt dit veel discussie met handhavers.”   ruimte is voor verdere besparingen. Elke maatregel op de EML – de lijst die elk jaar wordt aangevuld – komt overeen met een bepaalde hoeveelheid CO 2 -reductie. Met de informa- tieplicht ontstaat een nieuw ijkpunt voor de overheid.” UITVOEREN OF VERKLAREN Ondernemers kunnen voldoen aan de informatieplicht door voor 1 juli 2019 te melden welke maatregelen op de EML van toepassing zijn, uitgevoerd zijn of nog gedaan moeten worden. Dit kan aangegeven worden in het eLoket van RVO. Hoogendijk: “Als een maatregel niet van toepassing is, kun je dat aangeven. Voor alle andere maatregelen geldt dat je deze moet toepassen. Is dit niet gebeurd, dan moet een goede ver- klaring opgegeven worden. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als een alternatieve maatregel is genomen. Denk aan een broeier die heeft geïnvesteerd in meerlagenteelt, wat wellicht een grotere besparing oplevert dan zes losse maat- regelen. Of misschien zijn er nieuwbouwplannen, waardoor je als ondernemer nu niet investeert in bepaalde technieken. Kortom, pas toe of leg uit.” HANDHAVING De overheid heeft aangegeven dat er per 1 juli direct gehand- haafd gaat worden. Daarbij wordt gestart met de bedrijven die de rapportage niet hebben ingevuld. Vervolgens wordt gekeken naar de bedrijven die dat wel hebben gedaan, maar bepaalde maatregelen niet hebben genomen.

17

7 juni 2019

7 juni 2019

016-17 Informatieplicht energie.indd 17

03-06-19 10:26

-Advertorial-

Bert Rijk, akkerbouwer in Dronten: ‘Doublet Plus, geslaagde groenbemester’

Groenbemesters hebben een prominente plek in het bouwplan van Bert Rijk. Hij teelt ze primair voor de doorworteling en aanvoer van organische stof. Bij de keuze van het mengsel gaat hij voor zeker. “Doublet Plus staat bij mij voor een geslaagde groenbemester.” Bert Rijk heeft een akkerbouwbedrijf met consumptieaardappelen, plantsjalotten, winter- tarwe en suikerbieten; ook verhuurt hij land voor tulpenteelt. Maar liefst 40% van zijn areaal wordt jaarlijks ingezaaid met het Doublet Plus-mengsel met resistente bladrammenas en zwaardherik. Zonder chemie “Ik ben al fanatiek met groenbemesters sinds ik boer werd in 1982”, lacht Rijk. Vroeger teelde hij vooral grasgroenbemesters maar een jaar of zes geleden ging hij op zoek naar een alternatief. “Gras ontwikkelt vrij traag en dan krijgt onkruid meer kans. Dus dan pak je de spuit. En om opslag te voorkomen spoot ik het gras altijd dood. Maar dat ging me tegenstaan. Liever verbouwde ik een groenbemester zonder chemie”, beargumenteert hij zijn overstap. In overleg met zijn adviseur Heyboer BV koos hij voor Doublet Plus van Limagrain (LG). Ook ervaringen van collega’s speelden mee bij zijn keuze. Vroege gewassen Rijk verbouwt zijn groenbemesters primair voor bodemverbetering. “Ik vind een goede bladrammenas en 3% TRIO resistente zwaardherik • Inzetbaar voor zowel organische stofaanvoer als effectieve aaltjesbestrijding • Sterkste afname bietencysteaaltje (>90%) • Sterkste bestrijding M. chitwoodi, M. fallax en M. hapla • Drukt pythium, fusarium, rhizoctonia en tabaksratelvirus het sterkst van alle groenbemesters • Wortelt zeer diep (tot 2 m) en intensief • Erkend Greencover GLB-vergroeningsmengsel GREEN COVER GLB READY KENMERKEN LG DOUBLET PLUS • Mengsel met 97% BCA-1/multiresistente

doorworteling belangrijk”, vertelt Bert. “En de groenbemester moet ook veel organische stof achterlaten. Dat is goed voor het bodemleven en de bewerkbaarheid.” Rijk laat niets aan het toeval over voor een geslaagde groenbemester. Zo kiest hij bewust voor een hoog aandeel vroege gewassen in zijn bouwplan. De groenbemester komt na de tulpen, sjalotten en een deel van de wintertarwe. “Door de vroege oogst van die gewassen kan ik ook wachten met zaaien tot een gunstig moment”, verklaart Rijk. “Maar in de praktijk zitten alle groenbemesters begin augustus in de grond. Doublet Plus slaat makkelijk aan en dan ontwikkelt de groenbemester zich vlot. En door de goede onkruidonderdrukking kan ik de veldspuit laten staan.” Aaltjespreventie Door de vroege teelt kan Rijk de groenbemester half oktober meestal onder goede omstandigheden klepelen. “Doublet Plus geeft veel groene massa en die kan dan nog wat verteren voordat ik begin november ga ploegen”, verklaart Rijk. Behalve bodemverbetering is ook de aaltjesbestrijdende werking een argument geweest voor zijn keuze voor Doublet Plus. “Het is niet de hoofdzaak, maar het speelt wel degelijk mee”, zegt Rijk. “Ik zie het als een preventieve maatregel. Met uitzondering van een paar plekjes AM heb ik geen aaltjesproblemen op mijn kavels en dat wil ik graag zo houden.”

adv.pag G42.indd 18

29-05-19 12:49

T E C H &M E C H

Inde rubriek Tech&Mech is er aandacht voor zowel nieuwe als vernieuwende producten uit de sector. Een plek waar techniek en mechanisatie structureel aandacht krijgen.

Pinbeveiliging GPS www.deere.nl

Tekst: Ellis Langen | Fotografie: John Deere

Beveiliging tegen diefstal GPS-systeem

John Deere heeft haar nieuwste displayschermen 4240 en 4640 (Greenstar) en ontvangers 6000 (StarFire) van haar ‘plug and play’ GPS-systemen sinds halverwege maart standaard uitgerust met een vergrendelingssysteem door een pincode. Wanneer de display en\of de ontvanger is losgehaald van de trekker, moet de gebruiker de pin- code invoeren. Dieven weten deze pincode niet en dus is stelen zinloos. John Deere reageert met deze nieu- wigheid op het feit dat de systemen in trek zijn bij dieven. De dieven hebben het gemunt op John Deere GPS-systemen omdat als dieven de display en ontvanger hebben ze een redelijk compleet systeem hebben, zo weet Corné Boeije, werkplaatschef bij Vervaet in Biervliet en tevens dealer van John Deere. Bij andere merken, zoals Trimble, zit er volgens hem vaak nog een controller in de console in- gebouwd. Maar ook dat weerhoudt dieven niet. “Bij een loonwerker uit België waren 12 Trimble-GPS-syste- men gestolen. De machines waren compleet ontmanteld, daken eraf en console open. Boeije weet dat boeren en loonwerkers in Zeeuws-Vlaan- deren de dupe zijn geweest van de bende. “Ik denk dat er minimaal al voor 400.000 euro aan GPS-systemen van John Deere is gestolen. Een zeer

waarmee de apparatuur online is te volgen. Dit werkt preventief tegen diefstal, volgens de politie laten dieven de systemen dan veelal met rust. Een deel van de bedrijven die beroofd zijn van hun John Deere spullen hebben alweer geïnvesteerd in de nieuwste GPS-systemen. Boeije ziet echter ook dat een aantal zich afvraagt of ze dit soort apparatuur nog wel op de machines wil. Bij een klant van hem zijn in één nacht tien systemen gestolen, goed voor zo’n 150.000 tot 200.000 euro. “Die klant is bang dat als hij alles weer aanschaft, de professionele bende zo weer op het erf staat. Dat geeft een enorm onveilig gevoel.”

uitgebreid en compleet systeem kost ongeveer 20.000 euro. “Hij schat daarom in dat er al minimaal 20 diefstallen zijn geweest. De dealer merkt dat er enorm veel vraag is naar de nieuwe beveiligings- functie van John Deere. “Maar dit geldt alleen voor de gebruikers die de nieuwste displays en ontvanger al hebben.” Vervaet voert de aanpas- sing gratis uit voor degenen die bij hen een GPS-ondersteuningsabonne- ment hebben. “Wat er feitelijk moet gebeuren, is dat de eigenaar een ac- count aan moet maken in het online portaal van John Deere. De eigenaar moet zelf een pincode bedenken en die invoeren en deze koppelen aan de producten.” De pincode voor de display en de ontvanger moet de gebruiker in de trekker invoeren in het display. Voor andere GPS-systemen of oudere GPS-systemen van John Deere geeft Boeije aan dat een GPS Tracker in- bouwen in ontvanger of display een beveiliging tegen diefstal kan zijn. In de GPS Tracker zit een simkaart

ZELF IETS UITGEVONDEN? Wij zijn behalve naar nieuwe produc- ten van fabrikanten nadrukkelijk ook op zoek naar slimme, praktische en betaalbare technische oplossingen en/of aanpassingen die kwekers zelf hebben bedacht. Heeft u suggesties voor onderwerpen, mail de redactie: info@greenity.nl.

7 juni 2019

19

7 juni 2019

7 juni 2019

019 Tech&Mech gps pin.indd 19

03-06-19 10:29

‘This is the place to be’

D e eerste dag dat we de Chelsea Flower Show bezoe- ken, is het bedrijvig, maar de looppaden bieden nog voldoende ruimte om alle inzendingen goed te bekijken. Tot en met woensdag is de show alleen toegankelijk voor leden van de Royal Horticultural Society. Dat leidt tot een sfeer van gezellige drukte. Vanaf donderdag is de show toegankelijk voor het grote publiek, en dat is te merken. Bezoekers staan in de rij om het terrein op te ko- men, en eenmaal binnen verplaatst het publiek zich voetje voor voetje van de ene stand naar de andere. Dames gaan volledig gekleed voor de gelegenheid, op hakken en in mooie jurken, een hoed om het af te maken. De lucht hangt vol van kreten van verrukking: ‘Oh, it’s so beautiful’, ‘I would like this for my wedding’, en ‘this is absolutely gorgeous’. KLANTEN SPREKEN Niet alleen voor de bezoekers is de Chelsea Flower Show ‘something special’, dat geldt ook voor de inzenders. “Wij staan hier voor de zesde keer. Het duurde even voordat er ruimte was en je komt hier ook niet zomaar binnen. Je moet wel kwaliteit brengen,” vertelt Matthew Smith van Brighter Blooms uit Lancashire. Smith won een ‘gold medal’ voor zijn calla-inzending, dus met die kwaliteit zit het wel goed. “Wij zijn specialist in calla en produceren ruim 13.000 potplanten per jaar. Een klein bedrijf dus. Terwijl ik hier ben, verzorgt mijn moeder de planten op de kwekerij.” De verkoop verloopt deels via postorder en deels via shows als deze. Belangstelling voor zijn product is er volop, in de paar minuten dat wij Smith spreken, rekent zijn collega continu tasjes met bollen af met bezoekers. “Tijdens de shows is er ook tijd om onze klanten spreken. Ze hebben vaak vragen over het planten en verzorgen van de producten.” Zijn knollen koopt hij in Nederland. Hoe dat gaat als de Brexit een feit is, weet hij nog niet precies. “Ik hoop dat er snel een oplossing komt want die onduidelijkheid is erg vervelend. We kunnen geen plannen maken.” Ook het onderwijs is vertegenwoordigd op de show. We spreken Chris Bird, docent op Sparsholt College Hampshire, een toonaangevend opleidingsinstituut dat is gevestigd op het platteland van Hampshire, op een terrein van 182 hectare. Bird ontwierp en coördineerde de inzending, een groep groenstudenten verzorgde de planten en hielp met de opbouw van de stand. “Wij maken ons er hard voor om meer jonge mensen te interesseren voor de groensector. Bij ons maken ze kennis met allerlei aspecten van het vak, van ont- werp en fotografie tot en met verzorging en aanleg.” Student Charlie Sheppard vertelt over zijn bijdrage aan de stand. “Vanaf begin januari hebben we de planten verzorgd bij ons in de kas, van water geven tot aan gewasbescherming. Ver- volgens hebben we meegedacht over de samenstelling van onze inzending en geholpen met opbouwen.” Over wat hij

20 tot en met 25 mei 2019. Die week is al een jaar vooruit gereserveerd in de agenda van de Britse tuinlieebber. Dan vindt in Londen de Chelsea Flower Show plaats, de meest prestigieuze tuinshow in het Verenigd Koninkrijk. De BBC slaat een week lang zijn tenten op op het terrein en verzorgt dagelijks uitzendingen. Queen Elizabeth bezoekt de show in hoogst eigen persoon en dit jaar tekende Kate, hertogin van Cambridge, zelfs voor het ontwerp van een van de tuinen.

Tekst: Monique Ooms | Fotografie: René Faas

Charlie Sheppard: ‘Zeker verder in de groensector.’

Matthew Smith: ‘Veel vragen over de verzorging.’7 juni 2019

7 juni 2019

020-24 Chesea Flower Show.indd 20

03-06-19 10:26

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 12 Page 13 Page 14 Page 15 Page 16 Page 17 Page 18 Page 19 Page 20 Page 21 Page 22 Page 23 Page 24 Page 25 Page 26 Page 27 Page 28 Page 29 Page 30 Page 31 Page 32 Page 33 Page 34 Page 35 Page 36 Page 37 Page 38 Page 39 Page 40 Page 41 Page 42 Page 43 Page 44 Page 45 Page 46 Page 47 Page 48 Page 49 Page 50 Page 51 Page 52 Page 53 Page 54 Page 55 Page 56 Page 57 Page 58 Page 59 Page 60 Page 61 Page 62 Page 63 Page 64 Page 65 Page 66 Page 67 Page 68

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online