Drewniane pomoce edukacyjne

nowa szkoła

DREWNIANE POMOCE EDUKACYJNE

108 drewnianych elementów

tablica korkowa

Przybijanka geometryczna FL0088 139 zł Gra polegająca na tworzeniuwzorówna zasadziemozaiki z geometrycznych kształtów w różnych kolorach. Elementy doczepia się do tablicy korkowej za pomocąmałych gwoździków i młotka. Gra pomagaw rozwijaniu umiejętności motorycznych i pozwala na ćwiczenie koordynacji ręka-oko. • tablica korkowa (24 x 18 cm), 6 drewnianych kart z 12 zadaniami (21 x 15 cm), drewniany młotek, 108 mosiężnych gwoździ, 108 drewnianych elementów w 4 kolorach i 9 kształtach, instrukcja, magnetyczne pudełko do przechowy - wania (31 x 23 x 6 cm) • wiek: 4-6

Mozaika geometryczna FL0094 139 zł Gra polega na tworzeniu z geometrycznych kolorowych kształtów mozaiki według kart pracy bądź własnego pomysłu. Gra pomaga w rozwijaniu orientacji przestrzennej i lustrzanej orientacji. • 48 drewnianych kształtów w 3 kształtach i 4 kolorach, 6 drewnianych kart z 12 zadaniami (16 x 16 cm), bezpieczne lusterko z tworzywa sztucznego, instrukcja, magnetyczne pudełko do przechowywania (31 x 23 x 6 cm) • wiek: 3-6

Mozaika Małgosi FL0087

Obrazkowa układanka FL0101 219 zł Gra polega na stworzeniu obrazków ukazanych na kartach pracy przy po- mocy kolorowych patyczków w różnych kształtach. Gra stymuluje percepcję wzrokową oraz małą motorykę.

275 zł Gra polegająca na umieszczaniu koralików w odpowiednich miejscach na przezroczystej planszy. Miejsca wskazywane są przez karty-wzory, które można podłożyć pod przezroczystą planszę lub obok niej. • przezroczysta plastikowa kwadratowa plansza (20 x 20 cm) • 3 drewniane tablice z 6 zadaniami (19 x 19 cm) • 400 koralików w 9 kolorach, instrukcja • magnetyczne pudełko do przechowywania (31 x 23 x 6 cm) • wiek: 3-7

• 6 drewnianych kart zadań z 11 zadaniami (21 x 15 cm) • 100 plastikowych kształtów w 4 kolorach, instrukcja • magnetyczne pudełko do przechowywania (31 x 23 x 6 cm) • wiek: 3-6

www. nowa s z ko l a . c om

1

nowa szkoła

Ułóż pierścienie. Gra edukacyjna FL0107 110 zł Gra polega na zapełnieniu masztów pierścieniami w jednym z trzech kolorów. Rzucając kostką, ukazuje się kolor i liczba pierścieni, które należy umieścić na podstawce. Gra pomaga w nauce liczenia, głównie dodawania oraz odejmowania. • drewniana podstawka (16,8x6,3 cm), 30drewnianych krążkóww3kolorach, drewniana kolorowa kostka (2,5 cm), drewniana kostka z liczbami (2,5 cm), instrukcja, magnetyczne pudełko do przechowywania (23 x 12 x 6 cm) • wiek: 3-6

Posortuj bryły FL0104

Nakładanka. Kształty FL0105 139 zł Gra polega na umieszczaniu kształtów na trzech masztach tak, aby odpowiadały one kolorom i kształ- tomukazanymna kartach pracy. Grapomaga rozwi- jać wyobrażenie przestrzenne oraz małą motorykę. • 12-stronicowy kalendarz, drewniana podstawka (21,5 x 16 cm) z 3 plastiko - wymi prętami, 12 drewnianych klockóww3 kolorach, instrukcja, magnetyczne pudełko do przechowywania (31 x 23 x 6 cm) • wiek: 3-6

139 zł Gra polega na dopasowaniu kształtem i rozmiarem elementówdoplanszy. Grapomagaw rozwojumałej motoryki oraz rozumowania przestrzennego. • drewniana podstawka (20,8 x 16,3 cm), 12 drewnianych klocków w 3 kolo- rach, instrukcja, magnetyczne pudełko do przechowywania (31 x 23 x 6 cm) • wiek: 3-5

Kolorowa nakładanka. Kształty FL0092 139 zł Gra polega na przestrzennym układaniu elementów w taki sposób, aby utworzyły one kwiaty na przygo- towanych planszach z wzorami. Gra pomagaw roz- woju orientacji przestrzennej i drobnych umiejętności motorycznych. • drewniana podstawka (29 x 9 x 0,6 cm), 8 drewnianych kart z zadaniami (23,5 x 4 cm), 14 drewnianych kształtów w różnych kolorach, instrukcja, ma - gnetyczne pudełko do przechowywania (31 x 23 x 6 cm) • wiek: 3-7

Złap kształt. Gra edukacyjna FL0082 119 zł Grapolega napołączeniu koloru i kształtu orazwzię- ciu jak najszybciej właściwej karty za pomocą przy- ssawki. Gra rozwija precyzję i szybkość. • 36drewnianych kart (5 x 5 cm) z 6kształtami w6kolorach, 2pomarańczowe gumoweprzyssawki, drewnianakostkaz6kolorami (2,5cm), drewniana kostkaz6kształtami (2,5cm), instrukcja,magnetycznepudełko do przechowywania (23 x 21 x 6 cm) • wiek: 3-7

www. nowa s z ko l a . c om

2

nowa szkoła

Nawlekanka geometryczna FL0086 139 zł Gra polega na nawlekaniu na sznurek i patyczek kolorowych brył zgodnie z wzorami ukazanymi na kartach pracy. Gra uczy konsekwencji, uwagi oraz porządku. • 8 drewnianych kart z 16 zadaniami (24 x 6 cm), 2 bawełniane czerwone sznu - rówki (50 m), 40drewnianychkoralikóww5kolorach i 4kształtach, plastikowy patyczek, drewniana podstawka (8,3 x 8,3 x 1,7 cm), instrukcja, magnetyczne pudełko do przechowywania (31 x 23 x 6 cm • wiek: 3-6

Przewlekanka ze wzorami FL0103 139 zł Grapoleganaprzewlekaniu kolorowych sznureczków przez plansze według przygotowanych wzorów. Pu- ste planszemożnawykorzystać do tworzenia swoich własnychwzorów.Gra rozwijaumiejętności manualne i planowania swoich kolejnych działań. • 4drewnianekartyzadań(16,5x15,5cm), 12bawełnianych sznurówekw4ko - lorach, instrukcja, magnetyczne pudełko do przechowywania (23 x 21 x 6 cm) • wiek: 4-7

Zawiąż buty. Przewlekanka FL0163 89 zł Gra polega na odwzorowywaniu sposobu wiązania buta przedstawionego na karcie pracy. Gra pozwala także na kreatywność i wymyślanie swoich własnych sposobówwiązania sznurowadeł orazwrozwojuma- łej motoryki i ćwiczeniu świadomości przestrzennej. • 2 buciki do wiązania, 4 karty pracy z przykładowymi wzorami, 4 sznurowa - dła, instrukcja, magnetyczne pudełko do przechowywania (21 x 12 x 6 cm) • wiek: 3+

Nawlekanka. Zwierzęta morskie FL0102 139 zł Gra polega na rzucie dwoma kościami i wybraniu na nawlekankę drewnianego kształtu w danym ko- lorze. W grę można również grać układając karty i odwzorowywać ciąg obrazków poprzez nawle- kanie odpowiadających im drewnianych kształtów. Gra pomaga w rozwoju małej motoryki i rozwija umiejętność sortowania. • 24drewnianezwierzątkado sznurowania(3zwierzątkaw8kolorach), 24drew - niane karty zwierząt (5 x 5 cm), 4 niebieskie bawełniane koronki 2 drewniane kolorowe kostki do gry (2,5 cm), instrukcja, magnetyczne pudełko do przecho - wywania (23 x 21 x 6 cm) • wiek: 3-6

www. nowa s z ko l a . c om

3

nowa szkoła

Liczymy do 10 FL0089

129 zł Gra polega na odnalezieniu kart z taką samą reprezentacją licz- bową. Liczby w zakresie od 1 do 10 są przedstawione za pomocą symboli liczbowych, części koła, gwiazd i prostokątów. Gra poma- ga w rozwoju zmysłu liczbowego i zachęca do spojrzenia na świat przez pryzmat liczb. • 40 drewnianych kart obrazkowych (5 x 5 cm), instrukcja, magnetyczne pudełko do przechowywania (21 x 12 x 6 cm) • wiek: 3-6

20 drewnianych kart obrazkowych

stawionej na kartach. Każda historia składa się z czterech kart. Gra rozwija umiejętność logicznegomyśleniaoraz opowiadaniahistorii i tworzenia narracji. • 20 drewnianych kart obrazkowych (5 x 5 cm), instrukcja, magne - tyczne pudełko do przechowywania (21 x 12 x 6 cm) • wiek: 3-6

Opowiedz mi. Historyjki obrazkowe FL0111 75 zł Gra polega na ułożeniu historii z ciągiemwy- darzeń w kolejności chronologicznej przed-

Logiczna układanka. Zwierzęta FL0097 139 zł Gra polega na ułożeniu podobizn zwierzątek na planszach wedle zasad gry Sudoku. Plansze do gry zawierają różną liczbę pól, co zmienia poziom trudności gry. Gra pomagaw rozwijaniu logicznego myślenia i planowaniu działań. • 3drewniane karty zadań z6zadaniami (22x22 cm), 24drewniane karty zwierząt (4x4 cm), 60drew - nianych kart zwierząt (3 x 3 cm), instrukcja, magnetyczne pudełko do przechowywania (31 23 x 6 cm) • wiek: 4-7

Moje emocje. Gra edukacyjna FL0159 89 zł Grapolegana rzuceniu kością, nazwaniuwylosowanej emocji i wska- zaniu z uzasadnieniem, dlaczego dana karta przedstawia wyloso- waną emocję. Gra pomaga rozwijać słownictwo i uczy rozmawiać o emocjach. • 24 drewnianych kart obrazkowych, dwie przyssawki do podnoszenia kart, kostka do gry z emocjami, instrukcja, magnetyczne pudełko do przechowywania (21 x 12 x 6 cm) • wiek: 4-7

je się 6 obrazków odpowiadającym tych na kartach. Wygrywa osoba, która zbierze jako pierwsza wszystkie obrazki. • 6 drewnianych kart do bingo (15 x 10 cm), 36 drewnianych kart z obrazkami (5 x 5 cm), instrukcja, magnetyczne pudełko do prze - chowywania (23 x 21 x 6 cm) • wiek: 3-7

Bingo słowne FL0084 139 zł Gra bingo polegająca na odwracaniu kart i sprawdzaniu, który gracz ma dany obrazek na swojej tabliczce bingo, na której znajdu-

www. nowa s z ko l a . c om

4

nowa szkoła

Objętości. Z pełnego do pustego. Układanka logiczna FL0090 89 zł Gra polega na posortowaniu i ułożeniu obrazków w taki sposób, aby przed- stawiały one stopniowy wzrost lub spadek ilości rzeczy przedstawionych na grafikach. Dzięki zabawie dzieci poznają pojęcia związane z mniejszościami i większościami. • 25 drewnianych kart z obrazkami (5 x 5 cm), instrukcja, magnetyczne pudełko do przechowywania (21 x 12 x 6 cm) • wiek: 3-6

Matrix. Układanka logiczna FL0161 129 zł Grapoleganaułożeniuelementówwodpowiednimmiejscuwzględemmacierzy. Stanowią ją dwie drewniane tabliczki – jedna z obrazkami a druga z figurami reprezentującymiwielkość.Małekartynależyułożyćwzględemdwóchmacierzy wtaki sposób, abywlinii poziomej i pionowej zgadzał sięobrazek i jegowielkość. Gra pomaga w rozwijaniu umiejętności dedukcji oraz uczy kształtów i kolorów. • 64małedrewnianekartyzobrazkami,8macierzy, instrukcja,magnetycznepudełkodoprzechowywania(21x12x6cm) • wiek: 3+

Zawody. Znajdź i dopasuj FL0160 110 zł Gra polega na ułożeniu tematycznie puzzli, na których znajdują się cha- rakterystyczne stroje, przedmioty, miejsca i sytuacje dla danych zawodów. Zadanie polega na opisaniu i uzasadnieniu wyboru poszczególnych puzzli do danego zawodu. Gra pomaga rozwijać słownictwo oraz ćwiczyć umie- jętności narracyjne. • 40 drewnianych puzzli, instrukcja, magnetyczne pudełko do przechowywania (21 x 12 x 6 cm) • wiek: 4-7

Lotto. 4 pory roku FL0158

129 zł Gra polega na dopasowaniu sześciu małych kart tematycznie do czterech dużych ukazujących pory roku. Gra pomaga poszerzyć słownictwo poprzez opisywanie widzianych obrazków oraz rozwinąć umiejętności narracyjne. • 24 małych, drewnianych kart obrazkowych, 4 duże karty obrazkowe, instrukcja, magnetyczne pudełko do przecho - wywania (21 x 12 x 6 cm) • wiek: 3+

www. nowa s z ko l a . c om

5

nowa szkoła

Przeciwieństwa. Dobierz w pary FL0096 89 zł Gra polega na dopasowaniu kart do siebie ukazujących swoje przeciwieństwa. Następnie należy opisać dopasowane przeciwieństwo i nazwać je. Gra poma- ga w rozwijaniu słownictwa. • 24 drewniane karty obrazkowe (5 x 8 cm), instrukcja, magnetyczne pudełko do przechowywania (21 x 12 x 6 cm); • wiek: 3-6

Układanka odcienie i kolory. Od ciemnego do jasnego FL0093

89 zł Gra polega na posortowaniu kart z ilustracjami od najciemniejszej do najjaśniej- szej i na odwrót. Gra pomaga w rozwoju percepcji wzrokowej oraz wrażliwości na detale otaczającego świata. • 25 drewnianych kart obrazkowych (5 x 5 cm), instrukcja, magnetyczne pudełko do przechowywania (21 x 12 x 6 cm) • wiek: 3-6

Logiczna układanka Jasia FL0095 110 zł Gra polega na sortowaniu obrazków w grupy tematyczne. Do każdej grupy przynależą trzy obrazki połączone ze sobąwogólne kategorie. Po pogrupowa- niu kart należy nazwać przedmioty i opisać je. Gra pomaga rozwinąć logiczne myślenie oraz wzbogacać słownictwo. • 36 drewnianych kart obrazkowych (5 x 5 cm), instrukcja, magnetyczne pudełko do przechowywania (21 x 12 x 6 cm) • wiek: 3-6

Dopasuj przedmiot. Układanka FL0098 149 zł Gra polega na dopasowaniu ilustracji na przezroczystym materiale do ilustracji na drewnianych kartach, tak aby stworzyły one cały przedmiot. Opisywanie przedmiotów i ich elementów pomaga w wzbogacaniu słownictwa. • 4 drewniane karty z zadaniami (24 x 12 cm), 32 przezroczyste karty z obrazkami (6 x 6 cm), instrukcja, magnetyczne pudełko do przechowywania (31 x 23 x 6 cm) • wiek: 3-6

www. nowa s z ko l a . c om

6

nowa szkoła

Układanka przestrzenna z fabułą FL0106 139 zł Grapoleganaukładaniu elementówwsposóbukaza- ny nadołączonych kartach pracy. Pomagaw rozwoju i orientacji przestrzennej. • drewniany stojak (18 x 11 cm), 8 drewnianych form, 9 kart z zadania- mi (13 11 cm), instrukcja, magnetyczne pudełko do przechowywania (23 x 21 x 6 cm) • wiek: 3-7

Znajdź i policz FL0085

Ułóż trasę. Gra logiczna FL0162 110 zł Gra polega na jak najszybszym zapełnieniu całej drogi, klockami o óżnych rozmiarach. Gra pomaga wnauce liczenia, szacowania i wrozwijaniuwyobraź- ni przestrzennej. • 2planszedróg, 36kolorowychklocków, kostkadogry, instrukcja,magnetyczne pudełko (21 x 12 x 6 cm) • wiek: 3+.

165 zł Grapoleganaposzukiwaniu naplanszachprzedmio- tówz kart pracy. Na odwrocie kart pracy znajdują się odpowiedzi. Gra stymuluje zmysł liczbowy i ćwiczy liczenie w zakresie 10. • 3 drewniane karty z 6 tematami (24 x 18 cm), 6 drewnianych kart z zadaniami (24 x 6 cm), 40 czerwonych koralików, 6 patyczków drewniana podstaw- ka (24 x 8 x 1 cm), instrukcja, magnetyczne pudełko do przechowywania (31 x 23 x 6 cm) • wiek: 3-6

Posortuj misie. Kolory i wielkości FL0083 165 zł Gra polega na sortowaniu misiów w sposób wska- zany przez karty. Do sortowania służy załączona w estawie pęseta, która rozwija zdolności manualne. • 5 drewnianych kart z zadaniami z 10 zadaniami (28 x 7 cm), 32 plastikowe misie w 4 kolorach i 4 rozmiarach, drewniana pęseta, instrukcja, magnetyczne pudełko do przechowywania (31 x 23 x 6 cm) • wiek: 3-6

www. nowa s z ko l a . c om

7

nowa szkoła

Zegar z kartami ćwiczeń FL0110 75 zł Grapolega na układaniuwskazówek zegaraw sposób ukazany naplan- szy i powiedzeniu, którągodzinęwskazuje zegar.Gra rozwijaumiejętność odczytywania godziny z zegarów analogicznych i uczy pojęcia czasu. • drewniany zegar (14 x 14 cm), 48 kartonowych kart (6 x 6 cm), instrukcja, magnetyczne pudełko do prze - chowywania (23 x 21 x 6 cm) • wiek: 3-7

Matematyczny autobus FL0108 189 zł Gra polega na przewożeniu pasażerów. Na każdym z przystanków wsiada i wysiada konkretna ilość pasażerów wskazana na karcie. Gra pomaga w nauce dodawania i odejmowania w zakresie 10. • drewniany autobus (18 x 10 x 7 cm), 5 czerwonych drewnianych pasażerów, 5 białych drewnianych pasaże - rów, 22 kartonowe karty z zadaniami (7,5 x 5 cm), 3 drewniane kostki do gry (2,5 cm), instrukcja obsługi, magnetyczne pudełko do przechowywania (21 x 12 x 9,5 cm) • wiek: 3-7

Policz jabłka FL0091

Zgadywanka obrazkowa FL0109 189 zł Gra polega na odkrywaniu czerwonych krążków w celu znalezienia pary, która jest ze sobą powiązana. Gra pomagaw rozwoju koordynacji ręka-oko oraz spostrzegawczości przestrzennej. • drewniane pudełko (20,5 x 16 cm), 12 czerwonych drewnianych krążków, 4 kartonowe karty z 8 zadaniami, instrukcja, magnetyczne pudełko do przechowywania (23 x 21 x 6 cm) • wiek: 3-6

139 zł Gra polega na umieszczeniu wskazanej na karcie pracy liczby koralików-jabłuszek na drzewie. Ilość koralików, którą należy umieścić jest wyrażona za pomocą cyfry arabskiej oraz kropek w zakresie do 10. Gra rozwija drobne zdolności motoryczne. • 10 drewnianych plansz z obrazkami (12 x 9,5 x 0,8 cm), 30 czerwonych drewnianych kołków, 30 zielonych drewnianych kołków, instrukcja, magnetyczne pudełko do przechowywania (31 x 23 x 6 cm) • wiek: 3-6

www. nowa s z ko l a . c om

8

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8

Made with FlippingBook Proposal Creator