Nakskov - Telegram fra Kongen efter Alsangsaften 1940

+ S T A T S S T A T S KØBENHAVN HOF 54 10 23 2044

7(/(*5$0

Tj. Bem.

STA^

NAKSKOV =

Telegrafsti.

h ■

)

_

 $8* 

Dato:

af

til

I den

KL

Lbnr.

af

Kl.

MIN H J E R T E L I G E TAK MED H I L S E N =

C H R I S T I A N R +

_

.....................................................

NAKSKOV BYRAAD  $8*  J.Nr.^^3//y-/W_

TC Kolationering. Ouvert Udleveresaabent.

MP Udlev, egenhændigt. FS Eftersendes.

PC Modtagelsesbevis. XP Budbetalt.

Vedtagne Forkortelser:

D iltelegram. RPSvarbetalt.

t. 4%(C5)

Page 1

Made with FlippingBook - Online magazine maker