Unil-bærekraftsrapport 2022

Våre mål for 2025

Unil forvalter og utvikler mange av Norges­ Gruppens merkevarer, og i dette ligger det et stort ansvar.

I vår strategi frem mot 2025 har vi satt et mål om at vi skal gå foran og tilby produkter som balanserer

Vi skal gi forbrukere og kunder trygghet for at varene de kjøper fra oss er produsert på en måte som ivaretar mennesker, dyr og miljø.

økonomi, samfunn og miljø – og bidra til en bærekraftig utvikling.

Sunnhet og folkehelse

Mennesker og sosial utvikling

MÅLENE ER FORDELT PÅ FØLGENDE FOKUSOMRÅDER

Mennesker og sosial utvikling

HOVEDMÅL

HOVEDMÅL

Vi skal alltid jobbe for at mennesker bakover i vår verdikjede får ivaretatt sine grunnleggende menneske- og arbeidstakerrettigheter.

Vi skal hjelpe forbrukerne til

Sunnhet og folkehelse

Klima og miljø

enklere valg for et sunnere kosthold og god helse.

Dyrevelferd

Kvalitet og produkttrygghet

Bærekraftsrapport

Side 10

Made with FlippingBook flipbook maker