Unil-bærekraftsrapport 2022

Klima og miljø

HOVEDMÅL

Vi skal redusere klima- og miljøpåvirkningen i vår verdikjede.

Kvalitet og produkttrygghet

DELMÅL

Dyrevelferd

• Vi skal redusere klimagasser ved å redusere utslipp av CO 2 ​ fra prioriterte varegrupper. • Vi skal redusere risiko for avskoging i vår verdikjede. • Vi skal redusere matsvinn i vår verdikjede. • Vi skal være en pådriver

• Vi skal redusere og minimere eksponering av uheldige stoffer for forbrukere, samt redusere miljøpåvirkningen der vi produserer varene våre. • Vi skal sikre at produksjon av kritiske råvarer ivaretar effektiv vannforvaltning. • Vi skal sikre at våre fisk- og sjømatprodukter kommer fra produsenter som jobber for en mer bærekraftig verdikjede.

HOVEDMÅL

HOVEDMÅL

Vi skal sørge for at dyrene i vår verdikjede behandles bra og lever i et miljø som fremmer god dyrevelferd.

Vi skal sikre at produktene vi tilbyr er trygge og svarer på forbrukernes forventning til kvalitet.

for sirkulær emballasje, bærekraftige emballasje­ materialer, samt forhindre forsøpling i vår verdikjede.

Bærekraftsrapport

Side 11

Made with FlippingBook flipbook maker