Unil-bærekraftsrapport 2022

KLIMA OG MILJØ

Innovasjon for fremtiden

Mål

FNs Bærekraftsmål

Våre mål for klima og miljø støtter opp under følgende syv av FNs bærekraftsmål.

Vi skal redusere klima- og miljøpåvirkningen i våre verdikjeder.

Bærekraftsrapport

Side 12

Made with FlippingBook flipbook maker