Unil-bærekraftsrapport 2022

NORDMENN SPISER...

Kjøttdeig med grønnsaker

Delmål

6,5 kg

Vi skal redusere klimagasser ved å redusere utslipp av CO 2 ​ fra prioriterte varegrupper.

...kjøtt- og karbonade­ deig årlig (i gjennomsnitt)

I september lanserte vi kjøttdeig med 50 % grønnsaker. Det betyr både et lavere CO 2 avtrykk og en lavere fettprosent enn hva du finner i ordinær kjøttdeig.

→ Se mer på side 11

STORFE HAR...

Hver nordmann spiser i snitt 6,5 kilo kjøtt- og karbonade­ deig i året. Samtidig vet vi at produksjon av storfe fører til stor klimabelastning og at et høyt konsum av rødt kjøtt kan ha negativ påvirkning på helsa. Rundt regnet har storfe ca. 30 ganger høyere CO 2 avtrykk enn et gjennom­

snittlig estimat av CO 2 avtrykk fra grønnsaker.

Sammenliknet med ordinær kjøttdeig vil dette produktet ha et betydelig lavere klimaavtrykk. Globalt utgjør storfeproduksjon en risiko for avskoging, knyttet til både nye beiteområder og til fôrproduksjon.

...langt høyere CO 2 avtrykk enn grønnsaker

Vakuumpakket emballasje

Kjøttdeig med grønnsaker fra First Price er vakuumpakket for å minimere luft i emballasjen. Dette fører til redusert transport og bedre plassutnyttelse i butikk, hjemme hos forbruker og når emballasjen til slutt kastes i søpla.

Å redusere inntaket av rødt kjøtt og øke inntaket av grønnsaker er i tråd med myndighetens kostholdsråd. Bytter man ut ordinær kjøttdeig med kjøttdeig med grønnsaker kan det også ha positiv effekt på helsa.

Bærekraftsrapport

Side 14

Made with FlippingBook flipbook maker