Unil-bærekraftsrapport 2022

Matsvinn

« Verdens matproduksjon står for ca. 30 % av klimagass­ utslippene, og det kreves store vann- og jordressurser for å dyrke og foredle korn, kjøtt og andre råvarer. Matsvinn alene, står for 10 % av de samme utslippene, og ville vært verdens tredje største land når det kommer til denne type forurensning. »

→ Matvett.no

Sous-vide kan bidra til å redusere matsvinn

kan føre til matforgiftning. Dette betyr at maten kan lagres i lengre tid uten at det forringer produktets kvalitet eller smak. Man reduserer også behovet for tilsetnings­ stoffer og konserveringsmidler, som ofte brukes i matproduksjon for å øke holdbarheten. Enkelte typer mat er mer egnet for sous-vide-konservering enn andre. For eksempel er kjøtt, fisk og grønnsaker, som vanligvis har kort holdbarhet og kan ødelegges raskt, spesielt godt egnet for denne teknikken. Sous-vide fra Unil+ Vi har gjennom årene lansert en rekke sous-vide produkter, særlig

av lam og svin. Kategorisjef Bjørn Christian Østrem i Unil+ sier Lamme­ ribben og svangen normalt er stykker som ender i kjøttdeig eller brukes av et knippe restauranter, som har tilgang på råstoffet og har kapasitet til å gjennomføre produksjonen selv. Nå som Unil+ har gjort sous- vide-jobben og kommersialisert stykningsdelene er produktene tilgjengelig for hele markedet.

Sous-vide som et grep mot matsvinn

Ifølge Matsentralen er det totale matavfallet per innbygger 84,7 kg mat hvert år. Dette tilsvarer 450 000 tonn spiselig mat i året. Sous-vide er en teknikk som brukes i matlaging, der maten plasseres i en lufttett pose og deretter senkes ned i et vannbad som holder en konstant temperatur. Dette gir en jevn og presis varmebehandling, som bevarer konsistens, smak og næringsstoffer. Sous-vide-metoden kan brukes for å konservere mat på en trygg måte, og dermed redusere matsvinn. Konserveringsmetoden hindrer vekst av skadelige mikroorganismer som

Delmål

Bjørn Christian Østrem Kategorisjef i Unil+

Vi skal redusere matsvinn i vår verdikjede.

→ Se mer på side 11

Bærekraftsrapport

Side 15

Made with FlippingBook flipbook maker