Unil-bærekraftsrapport 2022

Prioriterings­ hierarki for plast

Nye verktøy for emballasjevalg

Hvorfor skal vi fjerne plast? Hva benytter vi i stedet? Og hva er viktigst å prioritere? I 2022 utviklet Unil og NorgesGruppen plasthierarkiet, et støtteverktøy for emballasjeoptimalisering i produktutviklingsprosessen.

Hindre forsøpling av plast som lett havner i naturen

1

• Fjern plastemballasje • Erstatt plast med papp og papir • Unngå smådeler og fliker som løsner • Motivere til riktig avfallshåndtering • Bruk eksisterende panteordninger

Unil skal være en pådriver for sirkulær emballasje og bruk av mer miljøvennlige emballasje­ materialer. Vi skal forhindre forsøpling i verdikjeden og fra 2021 til 2025 skal vi redusere bruken av ny jomfruelig plast og unødvendig plastemballasje med 20 %. Dette er i henhold til NorgesGruppens strategi og mål for plast i egen industri.

Virkemidler for å nå målene er: • Redusere unødvendig emballasje • Bidra til økt material­ gjenvinning • Redusere plastforsøpling • Bidra til økt bruk av plast fra fornybare kilder

være til hjelp i utvikling av produkter – «Prioriterings­ hierarki for plast» og «Beslut­ ningstre for endringer innen emballasje». Dette skal være støtteverktøy for alle som er involverte i produktutvikling, slik at det skal bli enklere å ta gode valg innen emballasje.

Bruk mindre plast i alle pakningsnivå

2

NorgesGruppen har utviklet to hjelpemidler som skal

• Fjern eller reduser mengden plast • Bruk andre materialer enn plast • Vurder gjenbruksløsninger og refill • Sikre god fyllingsgrad

EU SKJERPER KRAVENE FOR EMBALLASJE Et nytt forslag til emballasjeforordning ligger på bordet hos EU-kommisjonen. Forslaget stiller strenge krav til emballasje, blant annet til materialgjenvinnbarhet, bruk av resirkulert plast i emballasje, emballasjeminimering og merking av emballasje. Dette vil bety strenge krav til både leverandører og produsenter i hele verdikjeden. Forslaget skal behandles av Europaparlamentet og Europarådet før det vedtas i EU, og senere i norsk rett om det blir vurdert EØS-relevant.

3

Bruk plasten flere ganger

• Unngå blandingsmaterialer • Bruk merkeordning for kildesortering • Bruk resirkulert plast • Sikre at plasten er lett å gjenvinne

Bærekraftsrapport

Side 16

Made with FlippingBook flipbook maker