Unil-bærekraftsrapport 2022

Smartere emballasje

Noen tiltak vi har gjort i 2022

Emballasjeoptimalisering foregår på flere måter. Det kan være emballasjereduksjon eller endring i emballasjeformat og materialvalg for å oppnå bedre materialgjenvinnbarhet, fyllings­ grad, logistikk, funksjonalitet og/eller holdbarhet.

Fersk & Ferdig relansering

Smågodt i ny emballasje av mindre plast

40 TONN MINDRE PLAST PER ÅR

16 VARIANTER MED NY EMBALLASJE 33 TONN MINDRE PLAST PER ÅR

Delmål

I 2022 ble Fersk & Ferdig relansert i ny emballasje. Endringene som ble gjort gir en betydelig plastreduk­ sjon på ca. 40 tonn plast per år. Vi har byttet plasttype på skålene og gått vekk fra Carbon black, den sorte fargen i skålen, til fordel for lysere farger. Dette gjør at emballasjen blir sortert riktig hos gjenvinningsanleg­ gene og kan gå til materialgjenvinning.

Vi skal være en pådriver for sirkulær emballasje, bærekraftige emballasje­ materialer, samt forhindre forsøpling i vår verdikjede.

16 smågodt-varianter fikk ny emballasje i 2022. Smågodt har tidligere blitt pakket i solide plastbokser. Den nye emballasjen er en pose i kartong. Denne emballasjeendringen gir en bety­ delig plastreduksjon på ca. 33 tonn per år for de 16 variantene og bidrar til mindre svinn i transport og på lager.

→ Se mer på side 11

Bærekraftsrapport

Side 18

Made with FlippingBook flipbook maker