Unil-bærekraftsrapport 2022

MENNESKER OG SOSIAL UTVIKLING

Ansvarlig produksjon og samarbeid

Mål

FNs Bærekraftsmål

Sosial utvikling er en av forutsetningene for å nå bærekraftsmålene. Våre mål og tiltak bygger opp under fire av FNs bærekraftsmål.

Vi skal alltid jobbe for at mennesker bakover i vår verdikjede får sine grunnleggende menneske- og arbeidstakerrettigheter ivaretatt.

Bærekraftsrapport

Side 20

Made with FlippingBook flipbook maker