Unil-bærekraftsrapport 2022

GROVT BRUDD PÅ MENNESKE- OG ARBEIDS- TAKERRETTIGHETER

Eksempler på tiltak

I arbeidet med å sikre en mer ansvarlig leverandørkjede er dialog og samarbeid med våre leverandører en av våre viktigste prioriteringer. Samtidig vet vi at vår påvirkning, både negativ og positiv, henger sammen med vår innkjøpspraksis. Derfor er en viktig del av vår tilnærming til aktsomhets­ vurderinger å gjennomføre en ansvarlig innkjøpspraksis. I 2022 utviklet Unil et e-læringskurs i ansvarlig innkjøpspraksis som er obligatorisk for alle relevante ansatte. Vi følger opp alle eksisterende leverandører, men evaluerer også hvordan potensielle leverandører etterlever våre krav og retningslinjer .

Menneskerettighetsbrudd i våre verdikjeder

Mer informasjon

Unil har i løpet av 2022 identifisert ett grovt brudd på menneske- og arbeidstakerrettigheter tilknyttet vår verdikjede.

Les mer om identifiserte risikoråvarer og konkrete tiltak Unil har iverksatt på Unil.no.

Saken omhandler en bærprodusent der administrerende direktør er under etterforskning for grov utnyttelse av migrantarbeidere. Produsenten er underleverandør til en av våre direkteleverandører. I tillegg har vi gjennom våre sosiale revisjoner i risikoland identifisert flere mindre avvik knyttet til helse, miljø og sikkerhet (HMS). Avvikene er grundig undersøkt og er under oppfølging.

I henhold til Åpenhetsloven har forbrukere og andre interessenter krav på å vite hvordan vi håndterer faktiske og mulig negative konse­ kvenser. I 2022 mottok Unil én henvendelse fra en forbruker med referanse til åpenhetsloven.

Les mer

Unil rapporterer til Etisk Handel Norge om vårt arbeid med aktsomhetsvurderinger. Rapporten finner du her .

På de følgende sidene kan du lese mer om noen av våre forbedringsprosjekter.

Bærekraftsrapport

Side 23

Made with FlippingBook flipbook maker