Unil-bærekraftsrapport 2022

Støtter bønder gjennom kjøp av soyasertifikater

Våre samarbeidsprosjekter Vi samarbeider om forbedringstiltak med flere leverandører og produsenter. Våre prosjekter bidrar til bedre arbeidsvilkår og høyere kunnskap for de som produserer våre varer.

Ved å kjøpe Roundtable on responsible soy (RTRS)-sertifikater støtter Unil fire produsenter av ikke-genmodifisert soya fra bærekraftig produksjon i Argentina. Til sammen produserer de ca. 8000 tonn soya.

Innovativ opplæring av fabrikk­ arbeidere

Bedre vilkår for hasselnøttprodusenter

I 2022 har vi gjennomført Quizrr-opplæring for 539 arbeidere hos 8 produsenter, fordelt på 3 land. I 2022 har vi også testet ut verktøyet i Vietnam for første gang, med gode resultater.

Quizrr har utviklet en opplæringsmetode som

benytter korte filmer og fler ­ valgs-spørsmål på nettbrett. Målet er å styrke arbei ­ dernes kunnskap om egne rettigheter. Opplæringen foregår på lokalt språk og er tilgjengelig på morsmål for migrantarbeidere.

Gjennom samarbeid med vår hassel­ nøttleverandør, Avella, bidrar vi til at tyrkiske hasselnøttbønder får opp­ læring i god landbrukspraksis, og kan belønnes gjennom bonusordninger.

Les mer om samarbeidet i bærekraftsrapporten for 2021.

Kina 5 Produsenter 229 Arbeidere

Vietnam 1 Produsent 64 Arbeidere

Thailand 2 Produsenter 246 Arbeidere

Rapport 2021

Bærekraftsrapport

Side 24

Made with FlippingBook flipbook maker