Unil-bærekraftsrapport 2022

Auksjonsplassen

I Okangoho har Unil bidratt til konstruksjon av en auksjons­ plass. Til og med 2022 har 6748 dyr blitt auksjonert bort på auksjonsplassen.

Oppfølging av vårt prosjekt i Okangoho, Namibia

Gjennom frihandelsavtalen med den sørafrikanske tollunion kjøper Unil+ storfe fra den namibiske statseide leverandøren Meatco. I samarbeid med Meatcos ideelle stiftelse, Meatco Founda­ tion, har Unil siden 2016 bidratt med midler til fem prosjekter for småbønder i Namibia. Tre av disse prosjektene har vært bygging av auksjons­ plasser for storfe, mens to

har vært boring av vannhull. Kvegbøndene i disse områdene bor øde og har i utgangs­ punktet lav markedstilgang. Våre prosjekter har vært planlagt i samråd med lokal ­ befolkningen og tiltakene er et direkte resultat av lokal­ befolkningens ønsker og behov. Status Okangoho I 2022 besøkte vi auksjons­ plassen i Okangoho, som ble ferdigstilt i 2018. En auksjons­ plass bidrar til at småbønder i området får solgt både storfe

og småfe til et større marked. Fra 2018 til utgangen av 2022 har det i løpet av 37 auksjoner blitt auksjonert bort 6748 stor- og småfe på auskjonsplassen i Okangoho. Auksjonsplassen så ut til å være velbrukt med noe behov for vedlikehold. Besøket ga verdifull innsikt i nyttigheten av prosjektet.

Herero-folket

I Okangoho er Herero-folket den mest utbredte stammen. Herero-folket driver tradisjonelt med storfe og det er en viktig del av deres kultur. Derfor bærer kvinnene hatter formet som oksehorn.

Bærekraftsrapport

Side 26

Made with FlippingBook flipbook maker