Unil-bærekraftsrapport 2022

Prosjektets aktiviteter vil være til nytte også for øvrige bedrifter innen dagligvare

Cashewnøtt-prosjektet

ET SAMARBEID I REGI AV ETISK HANDEL NORGE

som deltar i prosjektet.

Etisk handel Norge gjennomførte i 2018 en kart­ legging av leverandørkjeden for cashewnøtter i Vietnam. Studiet bekreftet til dels store utfordringer knyttet til menneskerettigheter, sporbarhet og anstendig arbeid. Siden 2018 har Unil deltatt i et samarbeidsprosjekt i regi av Etisk Handel Norge for å bedre forholdende for cashew-bønder

og produsenter i Vietnam. Prosjektgruppen består av dagligvareaktører i inn- og utland som kjøper cashewnøtter fra Vietnam.

Unil får støtte fra HANDLE

Støtten fra HANDLE går til to konkrete mål for prosjektet:

• Utvide vårt eksisterende program for opplæring av vietnamesiske cashew-bønder. Bøndene skal få økt kunnskap innen bærekraftige landbruk, miljøhåndtering og arbeidsstandarder. • Sikre en sporbar verdikjede der bøndene som mottar opplæring leverer sine nøtter til våre produsenter.

HANDLE, NorgesGruppens bærekraftsfond, har i løpet av andre søknadsrunde mottatt 106 søknader. I 2022 ble det avgjort hvilke ti prosjekter som får støtte og Unil sitt samarbeidsprosjekt med Etisk Handel Norge er ett av dem.

Dette er HANDLE HANDLE er NorgesGruppens bære­ kraftsfond. Fondet skal dele ut 100 millioner kroner frem til 2025, for å støtte prosjekter som gjør verdi­ kjeden for mat og drikke mer bære­ kraftig. Støtten skal gå til prosjekter som gir reelle resultater, og fører til økt samarbeid om bærekraft i minst to ledd av verdikjeden.

Bærekraftsrapport

Side 27

Made with FlippingBook flipbook maker