Unil-bærekraftsrapport 2022

Merkevarer folk kan stole på FORORD ADM. DIREKTØR

Kundene skal være trygge på at vi har tatt vårt ansvar, og på den måten gjøre det enkelt

for forbruker å ta bærekraftige valg.

Vi lever i en tid med raske endringer. De siste årene har vi fått testet vår tilpasningsevne på godt og vondt. Unil er en stor aktør i det norske markedet, vi har flere sterke merkevarer som forbrukerne har forventninger til.

Odd Ture Wang Adm. direktør

Unils verdikjeder er komplekse og stadig avdekker vi utfordringer. Vi må til enhver tid være oppmerksomme og villige til å flytte vårt fokus og vår innsats. Arbeidet for å sikre ansvarlighet i våre verdikjeder har, med Åpenhetsloven, gått fra «eget initiativ» til et «krav» om proaktivitet. Tilsvarende vil vi i de kommende årene oppleve at samfunnet i sin helhet har større forventninger til oss innenfor bærekraftsarbeidet. Dette er en endring vi ønsker velkommen. Vi tror det er bra at markedet fungerer som drivkraft, det utfordrer oss og våre konkurrenter. Dette vil føre til flere tiltak i hele bransjen, og vi skal møte dette med offensi­ vitet og gå foran som en pådriver.

I en tid med store endringer er det vanskelig å forutse fremtiden, men til en viss grad må vi prøve. Vi vet at råvaretilgangen vil bli vanskeligere på grunn av klimaendringene i årene som kommer. Derfor har vi i 2022 gjennomført en scenarioanalyse på en av våre mest brukte råvarer; mais. Hvis vi skal trekke én konklu­ sjon fra denne analysen må det være at kunnskap og tilpasningsevne er nøkkelordene de kommende årene. Vi ser også at dette bildet gjelder andre råvareområder. Vi må forstå de endringene som skjer og hvordan de kan påvirke oss. Samtidig må vi ha evnen til å tilpasse oss nye innkjøps­ mønstre raskt. For å ivareta vårt

ansvar underveis er det en forutset­ ning at våre interne prosesser er gode nok. Det har vært, og er, et av våre viktigste fokusområder slik at vi gjør ting riktig, og ikke minst kan være en god samfunnsaktør når fremtiden blir annerledes enn vi har erfaring med. Uavhengig av de utfordringene vi står overfor tror jeg det er en sterk kraft i det å bygge merkevarer folk kan stole på. Med det mener jeg at kundene skal være trygge på at vi har tatt vårt ansvar, og på den måten gjøre det enkelt for forbruker å ta bærekraftige valg. Unil skal bidra ved å gå foran og drive bærekrafts­ arbeidet fremover i samfunnet.

Bærekraftsrapport

Side 3

Made with FlippingBook flipbook maker