Unil-bærekraftsrapport 2022

SUNNHET OG FOLKEHELSE

Leverandør av gode valg

Mål

FNs Bærekraftsmål

Et godt kosthold er viktig for å sikre god helse. Våre mål bygger opp under FNs bærekraftsmål for å fremme god folkehelse.

Vi skal bidra til enklere valg for et sunnere kosthold.

Bærekraftsrapport

Side 30

Made with FlippingBook flipbook maker