Unil-bærekraftsrapport 2022

Dette har skjedd med First Price siden 2017

FISK OG SJØMAT Solgt mellom 2018–2021

SUKKER 2017–2021

13 000 TONN

-1519 TONN

NØKKELHULLET

SALT

25 % av produktene

54

2018–2021

PRODUKTER MED NØKKELHULL

-61,5 TONN

«Vi har i lengre tid jobbet for at First Price skal ha hverdagsprodukter som er i tråd med Helsedirektoratets kostholdsråd.»

Begrunnelsen er arbeidet som er gjort for å redusere sosiale forskjeller når det kommer til kost­ hold, og at First Price gjør det mulig for alle å velge et sunnere kosthold. First Price-sortimentet består i dag av produkter som ikke bare er billigere alternativer for kundene, men som også holder et ernærings­ messig høyt nivå. Det er resultatet av det målrettede arbeidet som har blitt gjort de siste årene.

som er i tråd med Helsedirektoratets kostholdsråd. Det har blant annet blitt jobbet systematisk med å redusere sukker og salt i sorti­ mentet, samt øke andelen nøkkel­ hullsmerkede produkter. For å få til dette har vi blant annet utarbeidet en kvalitetsstandard for merket. First Price-porteføljen har blitt sunnere siden intensjonsavtalen ble signert. Dette er et kontinu­ erlig arbeid og vi er ikke i mål, men på god vei. Eksempler på tiltak finner du på fristprice.no .

First Price belønnes for innsatsen for sunnere kosthold

Helse- og omsorgsdepartementet hedret First Price med en 3. plass i intensjonsavtalens utmerkelse for 2022.

Mette Almsbakken Senior fagsjef produktkvalitet og ernæring

Vi har i lengre tid jobbet for at First Price skal ha hverdagsprodukter

Bærekraftsrapport

Side 32

Made with FlippingBook flipbook maker