Unil-bærekraftsrapport 2022

Tidligere har Unil hatt en 25 % stilling på dyrevelferd. Fordelingen mellom produktkvalitet og dyrevel­ ferd i stillingen er nå 50/50. – Det stilles høyere krav til dyrevelferd i alle ledd hos Unil, og søkelyset er stadig økende hos forbrukerne og myndigheter, forteller Lene Idland. Varierte arbeidsoppgaver Å jobbe med dyrevelferd i Unil er en svært variert oppgave. Lene forteller: – Vi forholder oss til mange ulike leverandører, som igjen har en rekke underprodusenter. Det er tidvis lange og kompliserte verdikjeder. Det er utfordrende, spesielt når det gjelder de utenlandske leverandø­ rene, men også her i Norge. Jeg er med på å utvikle hvilke retningslinjer og policyer vi vil ha, og hvilke krav vi stiller til de produsentene som leverer varer av animalsk opprinnelse.

Lene samarbeider tett med ansvarlig for dyrevelferd hos NorgesGruppen sentralt. Både Unil og NorgesGruppen stiller strenge krav til leverandørene sine for at dyrevelferdskravene som er satt blir oppfylt, og er avhengig av et godt samarbeid med dem. Det vil fremover gjennomføres risiko­ vurderinger, hvor vi vil kartlegge hvor risikoen for brudd på god dyrevelferd er størst når det kommer til artstype, opprinnelsesland og leverandør. Vi er også på jevnlige besøk ute hos leverandørene. Holdningsbygging i organisasjonen Lene er utdannet veterinær med fordypning i produksjonsdyr og mattrygghet. Hun har også arbeids­ erfaring fra blant annet Mattilsynet og som avløser på gård. Hun er stolt av å kunne være med på å påvirke hvordan Unil arbeider med dyrevelferd, og

drive holdningsskapende arbeid i organisasjonen. Hun er dessuten faglig støtte for alle avdelinger hvor dyrevelferdsspørsmål dukker opp. – Å sette søkelys på dyrenes ve og vel og prioritere det opp mot profitt og tidspress er utfordrende, men veldig givende, og jeg er glad for å være med å prege hvordan vi prioriterer både kvalitet og dyre­ velferd, avslutter Lene Idland.

Ny fagsjef for dyrevelferd I 2022 ansatte vi Lene Idland som fagsjef for produktkvalitet food og dyrevelferd. Lene er utdannet veterinær med fordypning i produksjonsdyr og mattrygghet.

Mer om Unils krav til leverandører kan du lese her.

Lene Idland Fagsjef dyrevelferd og produktkvalitet

Les mer

Bærekraftsrapport

Side 35

Made with FlippingBook flipbook maker