Unil-bærekraftsrapport 2022

KVALITET OG PRODUKTTRYGGHET

Trygghet i handlekurven

Mål

FNs Bærekraftsmål

Vårt arbeid med kvalitet og produkttrygghet støtter arbeidet med å nå tre av FNs bærekraftsmål.

Vi skal sikre at produktene vi tilbyr er trygge og svarer på forbrukernes forventning til kvalitet.

Bærekraftsrapport

Side 36

Made with FlippingBook flipbook maker