Unil-bærekraftsrapport 2022

STATUS Produsent­ sertifisering non-food 81 % PRODUSENTER var ved utgangen av 2022 sertifisert etter en kvalitetsstandard.

STATUS Produsent­ sertifisering mat 97 %

Rett kvalitet = mindre svinn

UTENLANDSKE PRODUSENTER

Et av tiltakene for å sikre at produktene våre er trygge, er å tilse at produsentene er sertifisert etter aner­ kjente mattrygghet- og kvalitetsstandarder. Et resultat av arbeidet med produkttrygghet og kvalitet er at vi reduserer risiko for avvik på produkter, som igjen vil føre til mindre svinn. Trygg mat Vi har et mål om at alle våre uten­ landske produsenter skal være serti­ fisert etter en mattrygghetsstandard som er anerkjent av den uavhengige

organisasjonen Global Food Safety Initiative (GFSI). For våre norske produsenter tillater vi i tillegg; ISO 22000 eller at de er del av Lokalmat. Lokalmat Lokalmat er en organisasjon som driftes av stiftelsen Norsk Mat. Små lokale produsenter er medlemmer. De gjennomfører årlig egenrevisjon,

var ved utgangen av 2022 godkjent i henhold til en mattrygghetsstandard som er anerkjent av GFSI. 84 % NORSKE PRODUSENTER var ved utgangen av 2022 godkjent i henhold til en mattrygghetsstandard som er anerkjent av GFSI, ISO 22000 eller godkjent etter kravene i Lokalmat.

I Unil er vi tolv personer som jobber med kvalitet og produkttrygghet. Det er helt avgjørende at produkt­ ene vi selger er trygge og har riktig kvalitet.

og blir fulgt opp med ekstern­ revisjon minst hvert tredje år.

Trygge non-food produkter Vi jobber kontinuerlig for å øke andelen produsenter av non-food­ produkter med kvalitetssertifi ­ sering. Vi godkjenner ISO 9001, BRCGS og IFS-HPC standarder.

Sindre Chapman Teamleder Produkt- kvalitet Food

Bærekraftsrapport

Side 37

Made with FlippingBook flipbook maker