Unil-bærekraftsrapport 2022

ANTALL SAKER PER ÅR

Beredskapssaker i 2022

40

Tilbaketrekkinger, også kalt produktberedskapssaker, er hendelser som gjør det nødvendig å trekke produktet fra markedet. Her vises statistikk over antall tilbaketrekkinger for 2022.

37

33

30

29

20

10

10

35

29

6

BEREDSKAPS- SAKER

GUL BEREDSKAP

RØD BEREDSKAP

6

6

2020

2021

2022

År

GUL BEREDSKAP Ingen helsefare. Produktene skal fjernes fra utsalgssted innen 24 timer.

RØD BEREDSKAP Kan medføre helsefare eller omfattende tap av omdømme. Produktene skal fjernes innen to timer.

I de gule sakene var årsaken til tilbaketrekkingene produksjonsfeil, feil - merking eller andre kvalitetsavvik. Røde saker omhandlet udeklarerte allergener, mistanke om Listeria, eller funn av fremmedlegemer.

Omsetning i hele tusen

Totalt antall saker

9 676 939

9 711 103

47

Selv med økt omsetning har det vært en jevn reduksjon i antall beredskapssaker fra 2020 til nå.

50

9 700 000

39

35

40

9 500 000

30

20

9 397 998

9 300 000

10

2020

2021

2022

År

År

2020

2021

2022

Bærekraftsrapport

Side 38

Made with FlippingBook flipbook maker