Unil-bærekraftsrapport 2022

Verdikjedekartlegging

Identifiserte hovedtrinn i prosessen.

SLIK JOBBER UNIL MED

Produktet som ble testet har lav risiko for produktsvindel.

Forebygging av produktsvindel

INNKJØP AV UNIL

FARTØY TIL FABRIKK

MOTTAK

Ivaretakelse av trygge og bærekraftige produkter, samt forebygging av produktsvindel er en prioritet for oss. I våre verdikjeder vil det alltid kunne være risiko for produktsvindel.

VAP (ferdigvareavdeling med sagelinje)

FILETHALL - BLOKK

SKJÆREHALL

Prosjekt «Verdikjedeundersøkelse sjømat – villfanga hvitfisk» I 2022 gjennomførte vi et samarbeids­ prosjekt med Lerøy og NorgesGruppen. Hensikten var å finne en ny meto ­ dikk og et verktøy for å gjennomføre verdikjedeundersøkelser. Prosjektet ble gjennomført med utgangspunkt i produktet First Price Torskefilet. Hva undersøkte vi? Vi så på hele verdikjeden; fra fiskebåt til forbruker. Vi undersøkte hvor det kunne være risiko for svindel og hva konsekvensene kan bli for forbruker og vår virksomhet. Sårbarhet ble så

vurdert ut fra sannsynlighet for at svindel kan inntre og sannsynlighet for at det blir oppdaget. Videre så vi på hvilke tiltak som kan settes inn for å forebygge produktsvindel. Utfall Verktøyet vi har utviklet kan tilpasses ut fra organisasjon og produkt­ kategori slik at det blir anvendelig for både produsenter og innkjøpsaktører. Prosjektet var en nyttig øvelse i både verdikjedekartlegging og sårbarhets­ vurderinger, samt i å finne aktuelle tiltak for å forebygge matsvindel.

TRANSPORT

MOTTAK OG LAGRING

TRANSPORT ASKO TIL KUNDER

FORBRUKER

STORHUSHOLDNING

BUTIKK (dagligvare)

Bærekraftsrapport

Side 39

Made with FlippingBook flipbook maker