Unil-bærekraftsrapport 2022

Høydepunkter I denne rapporten kan du lese mer om Unil og vårt bærekraftsarbeid i året som har gått.

Plastreduserende tiltak er en viktig del av våre mål innenfor klima og miljø. -303 tonn I 2022 har vi redusert mengden jomfruelig plast med ca. 303 tonn gjennom en rekke plastreduserende tiltak.

Les om Unils bærekraftstrategi og våre mål innenfor følgende fokusområder:

3 988 varer i Unils sortiment

Mennesker og sosial utvikling

Sunnhet og folkehelse

Reduksjon av jomfruelig plast så langt i strategiperioden:

Klima og miljø

Fra 2020 ut 2022 Mål innen 2025

Dyrevelferd

I 2022 hadde Unil 3 988 aktive varer i sortimentet fra 581 første­ leddsleverandører i 37 land.

-5,5 %

Kvalitet og produkttrygghet

-20 %

Les mer på side 10

Les mer på side 6

Les mer på side 17

Bærekraftsrapport

Side 4

Made with FlippingBook flipbook maker