Unil-bærekraftsrapport 2022

Unil reduserer bruken av karragenan og andre omstridte konsistensmidler

Rødalger

Karragenan er laget av rødalger som finmales til pulver. Stoffet blir benyttet som fortykningsmiddel og stabilisator i blant annet kjøttpålegg, iskrem, sjokolademelk og ferdig­ produserte puddingdesserter.

Unil ønsker å redusere bruk av konsistensmidler som har mulig negativ påvirkning på helsen. Det er for tidlig å konkludere med at disse tilsetningsstoffene påvirker helsen vår negativt. Bruk av stoffene reduseres i tråd med vårt føre-var- prinsipp, da det blir stilt spørsmål ved om disse tilsetningstoffene kan ha negativ effekt på tarmhelsen.

Mulig helserisiko Det er en mulig helserisiko for

forbruker ved inntak av karragenan, det samme gjelder e-stoffene E407a, E433 og E466 (fortykningsmidler).

Hvilke produkter har vi fjernet stoffene fra?

Vi har allerede faset ut omstridte konsistensmidler fra en rekke produkter som Pullmanskinke, Satay kyllingspyd, flere sorbeter og iskremen i Eldorado Jubelpakke. Vi jobber nå med å fase ut stoffene fra flere produkter, deriblant karragenan fra First Price Pytt i

Panne og First Price Lapskaus. Noen produsenter har informert om at de jobber med å utvikle tilsvarende produkter der disse konsistensmidlene er fjernet eller erstattet. Vi vil fortsette dialogen med leverandørene og jobbe for å finne alternativer.

Bærekraftsrapport

Side 41

Made with FlippingBook flipbook maker