Unil-bærekraftsrapport 2022

SUNNHET OG FOLKEHELSE

2025 (indikatorer) Unils måleparmetere

2020 (baseline) 2021

2022

Kommentar

Salt Alle nylanseringer skal være i henhold til målene i saltpartnerskapet.

2022 lanserte vi 177 produkter som har saltmål i salt­ partnerskapet. Av disse var 93 % innenfor saltmålene.

100 %

93 %

N/A

81 %

MENNESKER OG SOSIAL UTVIKLING

2025 (indikatorer) Unils måleparmetere

2020 (baseline) 2021

2022

Kommentar

Kakao Alle våre kakaoprodukter skal være Fairtrade eller Rainforest Alliance sertifiserte. Sosiale revisjoner Alle produsenter i risikoland skal ha en gyldig sosial revisjon (eks BSCI, SMETA, SA 8000). Etiske retningslinjer Alle våre leverandører skal signere våre etiske retningslinjer.

Nedgang fra 2021, skyldes at retningslinje har endret seg og all kakao skal sertifiseres uavhengig av %-innhold. 84 av 107 produkter inneholdende kakao var ved utgangen av 2022 sertifisert. 92 av 103 produsenter i risikoland hadde ved utgangen av 2022 en gyldig sosial revisjon – kun EMV. 386 av 553 aktive leverandører hadde ved utgangen av 2022 signert vår CoC. Nedgangen skyldes økt antall leverandørbytter.

100 %

79 %

85 %

86 %

100 %

89 %

83 %

84 %

100 %

70 %

54 %

77 %

KVALITET OG PRODUKTTRYGGHET

2025 (indikatorer) Unils måleparmetere

2020 (baseline) 2021

2022

Kommentar

Utenlandske produsenter Alle våre utenlandske mat- og dyrematprodusenter skal ha en gyldig GFSI anerkjent sertifisering. Norske produsenter Alle våre norske mat- og dyrematprodusenter skal ha en gyldig GFSI anerkjent eller ISO 22000 sertifisering, eller være revidert av lokalmat. Non-food Alle våre non-food produsenter skal ha en kvalitetsser­ tifisering (Eks ISO9001, BRC, IFS).

Vi hadde ved utgangen av 2022 totalt 425 utenlandske produsenter og 14 av disse produsentene tilfredsstiller så langt ikke våre krav. Vi hadde ved utgangen av 2022 totalt 132 norske produ­ senter og 22 av disse produsentene tilfredsstiller så langt ikke våre krav. 108 av 133 av våre merkevareprodusenter på non-food hadde ved utgangen av 2022 en kvalitetssertifisering i henhold til våre retningslinjer.

100 %

97 %

95 %

96 %

100 %

83 %

77 %

78 %

100 %

81 %

80 %

77 %

Bærekraftsrapport

Side 44

Made with FlippingBook flipbook maker