Unil-bærekraftsrapport 2022

SERTIFISERING OG MERKEVAREORDNINGER

Marine Stewardship Council (MSC) er et miljømerke for fisk og sjømatprodukter.

FSC®-merket til Forest Stewardship Council (FSC®) stiller krav til at skogsdriften produktet stammer fra ikke fører til avskoging, at hogsten foregår kontrollert og tar hensyn til lokalbefolkningen. Global Organic Textile Standard (GOTS) er en internasjonal sertifiserings­ ordning for økologiske tekstiler. Merket stiller sosiale- og miljøkrav til hele verdikjeden, også hos underleverandører. Svanemerket er det offisielle nordiske miljømerket. Svanen stiller miljøkrav til produkter i et livssyklusperspektiv, fra uttak av råvare, under produksjon, under bruk og til produktet som avfall.

Øko-Tex-merket er frivillig, og stiller krav til kjemikalie­ innhold i ferdige tekstil­ produkter. Produkter merket med Øko-Tex skal ikke inneholde allergifremkal­ lende fargestoffer, klorerte fenoler, ftalater, organiske tinnforbindelser m.m.

Brødskalaen er en merke­ ordning utviklet for å gjøre det lettere for forbruker å se hvor grovt brødet er. Den viser hvor mange prosent av den totale melmengden i brødet som er hele korn, sammalt mel og kli. Rainforest Alliance jobber for å beskytte skogene, forbedre levebrødene til bønder og skog­ samfunn, fremme deres menneskerettigheter og redusere klimakrisen. Aquaculture Steward­ ship Council (ASC) er et miljømerke for oppdretts- fisk og oppdrettssjømat. Merket garanterer at produktet kommer fra bærekraftig oppdrett.

Merket garanterer at produktet kommer fra bærekraftig fiskeri.

EU-logoen er det offisielle økologiske merket som brukes i Europa, og er en garanti for at varen er økologisk dyrket.

Ø-merket er det offisielle norske økologimerket og gir en garanti for at en vare er økologisk dyrket.

Nøkkelhullet er en offentlig merkeordning for matvarer. Merkeordningen skal gjøre det enkelt å velge sunnere matvarer. Norges Astma - og Allergi­ forbunds (NAAFs) private merkeordning merker produkter som gir minimal risiko for helsemessige plager.

Fairtrade er en internasjonal merkeordning som styrker bønder og arbeidere i fattige land gjennom handel ved å stille sosiale, økonomiske og miljømessige krav. Som eneste merkeordning, sikrer Fairtrade en mer rettferdig råvarebetaling.

Printed matter 1234 5678

Bærekraftsrapport

Side 48

Made with FlippingBook flipbook maker