Unil-bærekraftsrapport 2022

I 2022 utviklet Unil og NorgesGruppen plasthierarkiet:

- Et støtteverktøy for emballasjeoptimalisering i produktutviklingsprosessen.

Unil har i løpet av 2022 identifisert ett grovt brudd på menneske- og arbeidstakerrettigheter tilknyttet vår verdikjede.

1

2

3

Hindre forsøpling av plast som lett havner i naturen

Bruk mindre plast i alle pakningsnivå

Bruk plasten flere ganger

Les mer på side 23

Les mer på side 16

Vi etterstreber en kjønnsbalanse på mellom 40–60 % i Unil.

Ved utgangen av 2022 var 97 % av Unils utenlandske produsenter godkjent i henhold til en mattrygghetsstandard som er anerkjent av GFSI.

53,9 % MENN

First Price ble belønnet for innsatsen for et sunnere kosthold.

1O2 MENN

87 KVINNER

Les mer på side 32

Les mer på side 21

Les mer på side 37

Bærekraftsrapport

Side 5

Made with FlippingBook flipbook maker