Unil-bærekraftsrapport 2022

Om Unil Unil forvalter en portefølje på ca. 4000 produkter fordelt på 12 merkevarer. Våre varer distribueres til butikker, restauranter, kantiner og institusjoner rundt om i hele landet. Vårt bærekraftsarbeid er en integrert del av vår overordnede strategi. Vi skal gå foran og tilby produkter forbruker kan stole på som balanserer økonomi, miljø og samfunn og fører til varig endring. Unil er NorgesGruppens leverandør av egne merkevarer. Vi er ca. 189 ansatte og omsatte i 2022 for ca. 9,7 mrd. kroner. Vår virksomhet omfatter blant annet import, innkjøp, produktutvikling, merke­ varebygging, logistikk, salg og kvalitetssikring.

Bærekraftsrapport

Side 50

Made with FlippingBook flipbook maker