Unil-bærekraftsrapport 2022

Norge 64,7% innkjøpsverdi 182 leverandører

Nesten 2/3 av vår innkjøpsverdi kommer fra norske førsteleddsleverandører. Mange store og små norske produsenter bidrar dermed til at våre merkevarer er å finne hjemme hos våre forbrukere, eller når de spiser utenfor hjemmet.

Hvor kommer produktene våre fra? I 2022 hadde Unil 3 988 aktive varer i sortimentet fra 581 førsteleddsleverandører i 37 land. Våre førsteleddsleverandører har igjen mange produsenter og underprodusenter.

Sverige og Danmark 9,4 % innkjøpsverdi 101 leverandører

Nord-Amerika 1,3 % innkjøpsverdi 7 leverandører

Europa 21,6 % innkjøpsverdi 241 leverandører

Asia 1,9 % innkjøpsverdi 43 leverandører

Afrika 0,7 % innkjøpsverdi 1 leverandør

Sør-Amerika 0,4 % innkjøpsverdi 5 leverandører

Oseania 0,1 % innkjøpsverdi 1 leverandører

Prosentvis fordeling av innkjøpsverdi og antall leverandører per verdensdel i 2022.

Bærekraftsrapport

Side 6

Made with FlippingBook flipbook maker