Unil-bærekraftsrapport 2022

« Alle » mener bærekraft er viktig

BÆREKRAFTSTEAMET

En intern undersøkelse fra 2022 viste at vi har behov for enda tydeligere internkommunikasjon rundt bærekraftsarbeidet. Bærekraftsrapporten er også et viktig verktøy for internkommunikasjon.

Dette varmer selvfølgelig våre bærekraftshjerter, men det sier også noe om tiden vi lever i. Det er en stadig økende bevissthet rundt hvor viktig det er at vi alle bidrar. Internkommunikasjon For å kunne vise til fremgang innenfor bærekraftsarbeidet trenger vi engasjement og tydelige og kvantifiserbare mål. I tillegg er det viktig at alle i selskapet er kjent med de målene vi har. En av tilbake­ meldingene vi fikk fra undersøkelsen var et behov for tydeligere intern­ kommunikasjon på bærekraft. Det kom også frem at ikke alle var kjent med sammenhengen mellom Norges­ Gruppens mål og Unils mål. Derfor har vi, i 2022, lagt ned en ekstra innsats for å kommunisere rundt

bærekraft internt; emneknaggen #bærekraftstiltak på intranettet, tydelige tiltak i handlingsplaner og egne e-læringskurs er noen av verktøyene vi har benyttet. Sist, men ikke minst, er det viktig å understreke at vår årlige bærekrafts­ rapport i like stor grad er tiltenkt intern bruk som ekstern bruk. Vi ønsker at det skal være tydelig, både for eksterne og interne lesere, hva våre mål er og hvilke konkrete

Viktig innsats I april 2022 sendte vi ut en intern undersøkelse i Unil. Formålet med undersøkelsen var å ta temperaturen på det interne bærekraftsengasje­ mentet. I løpet av én liten uke svarte 89 av 189 ansatte på under­ søkelsen. Av disse mente 95 % av det var «ganske» eller «svært» viktig at vi jobber med bærekraft.

Vår bærekraftsrapport er i like stor grad tiltenkt intern bruk som ekstern bruk.

tiltak vi gjør for å nå våre mål. Forhåpentligvis fremstår dette enda klarere i årets rapport.

Vi håper rapporten innbyr til lesing og inspirasjon!

Bærekraftsrapport

Side 7

Made with FlippingBook flipbook maker