Unil-bærekraftsrapport 2022

Opptar bærekraft våre forbrukere?

Nordmenn er generelt opptatt av bærekraftspørsmål. I en undersøkelse om forbruker og bærekraft utført av Opinion 1 i 2022 oppgir 46 % at de er bevisste forbrukere, som er opptatt av etikk og bærekraft. For mange er mat et viktig område å tenke bærekraft på. De viktigste faktorene ved kjøp av mat oppgis å være pris, tillit og sunnhet. 1 Kortreist mat har fått økt fokus de siste årene. 4 av 10 sier de velger helst norsk i butikken. 1 Antakeligvis kan den globale uroen tilskrives folks lokale orientering. Korona, ekstremvær og krig har skapt utfor­ dringer for frakt og varetilgang.

livsstil og kosthold, men langt færre er villige til å la det koste praktisk eller økonomisk. 1 Derimot oppgir 70 % av den norske befolkningen at de synes næringslivet må gjøre en større innsats. 2 For å være en god samfunnsaktør forventes det at bedrifter ivaretar menneske- og arbeidsrettigheter, dyrevelferd, og at de aktivt jobber for å redusere sitt klima- og miljøavtrykk. 1 Økte priser Pris og verdi for pengene er fortsatt det viktigste for mange forbrukere. 77 % av forbrukerne gjør undersø ­ kelser og sammenligner priser før de handler. 1 Prisøkningene på matvarer påvirker forbrukernes preferanser og betalingsevne og -vilje.

De siste årene har krisene kommet på rekke og rad. Vi har hatt en pandemi, ett av våre naboland har gått til krig, klimakrisen truer og vi opplever en usikker økonomi med økte priser og økte renter. Hvordan påvirker det forbrukers holdninger til bærekraft?

Mange, 80 %, oppgir at de har ambisjoner om mer bærekraftig

AV FORBRUKERE ER BEVISSTE OG OPPTATT AV ETIKK OG BÆREKRAFT. 1 46 %

77 %

Til syvende og sist trumfer økonomi det meste, men stadig flere har også et ønske om å foreta etiske og miljøvennlige valg.

AV FORBRUKERE UNDERSØKER OG SAMMENLIGNER PRISER FØR DE HANDLER. 2

Bærekraftsrapport

Side 8

Made with FlippingBook flipbook maker