Unil-bærekraftsrapport 2022

Hva kan vi forvente fremover? Vi vil sannsynlig se økte krav og forventninger fra både myndigheter og forbrukere. FNs 17. bærekraftmål fremhever dessuten at næringslivet er en nødvendig aktør for å nå målene. Myndighetene følger opp med å regulere næringslivet. Den norske åpenhetsloven, samt en rekke kommende EU krav, slik som emballasjeforordningen, vil påvirke oss i årene som kommer. Der vi tidligere selv har tatt initiativ vil vi bli pålagt å gjøre endringer.

Forbruker opplever redusert kjøpekraft, og tvil og forvirring rundt hva bærekraft er. Vi kan forvente at det blir satt kritisk søkelys på alle som produserer og leverer varer og at det blir stadig viktigere å kunne dokumentere grad av ansvarlighet i ulike produkter. Bærekraft kan også by på nye muligheter, være en drivkraft for innovasjon og tiltrekke oss talentfulle medarbeidere. Bærekraft vil bli stadig viktigere for vår konkurranseevne.

I økonomiske nedgangstider er det ekstra viktig at folk har tillit til at vi har tatt ansvaret og leverer varer de kan stole på.

Hanne K. Aa. Fjeldstad Digital Communications Manager

Kilder • Opinion, forbrukertrender mot 2025 • Opinion, Forbruker og bærekraft 2022, NorgesGruppen • Ipsos, barometerundersøkelse, Orkla • Svanemerket, Nordiske forbrukeres bære­ kraftige livsstil og grønne produktvalg • Klimabarometeret 2022 • Omstillingen til en bærekraftig virksomhet - fra risiko til mulighet, Deloitte Noter 1. Forbrukertrender mot 2025, Opinion, Spisefakta 2022, Ipsos 2. Forbruker og bærekraft 2022, Opinion

Bærekraftsrapport

Side 9

Made with FlippingBook flipbook maker