Hållbara fondförsäkringar 2018

Metod

Övergripande metod Målet med den här analysen är att utvärdera och jämföra fondförsäkringsbolagens arbete med hållbara investeringar. Genom att ställa frågor och diskutera med fondförsäkringsbolagens ansvariga för ansvarsfulla investeringar, har vi ett unikt analysunderlag som inte är lätt tillgängligt för den enskilde spararen. Relativ analys Viktigt att poängtera i metoden är att utvärderingen är relativ. Huvudsyftet med analysen är att sparare ska kunna välja det mest hållbara alternativet bland befintliga pensionsbolag. Detta innebär att det alltid kommer vara en fondförsäkring som får grönt, och rött, betyg. Detta innebär också att vi inte har tagit hänsyn till fondförsäkringsbolagens strategier i övrigt. Exempelvis, ett fondförsäkringsbolag som väljer ut en viss typ av fonder som har sämre förutsättningar för att arbeta med hållbarhet på grund av sin strategi, har inte bedömts utifrån sina förutsättningar utan har fått ett lägre betyg. I dessa fall anser vi att en sparare som är intresserad av hållbarhet bör spara i ett försäkringsbolag som har ett fondutbud med bättre förutsättningar för hållbara investeringar, t.ex. genom att välja in fonder som integrerar ESG-aspekter i förvaltningen. Ett av bolagen, Avanza, avstod från att svara, varför enbart publikt material har använts för att analysera dessa.

Analysen omfattar följande 14 fond- /depåförsäkringsbolag:

„ AMF „ Avanza Pension (Avanza) 2 „ Brummer Life (Brummer) „ Danica Pension (Danica) „ Folksam „ Handelsbanken Liv (Handelsbanken) „ Länsförsäkringar Fondliv (Länsförsäkringar) „ Movestic „ Nordea Liv (Nordea) „ Nordnet Pension (Nordnet) „ SEB Pension & Försäkring (SEB) „ Skandia

„ SPP Pension och Försäkring (SPP) „ Swedbank Försäkring (Swedbank)

2 Avanza skiljer sig från övriga bolag i undersökningen, genom att inte ha en fondförsäkring utan en depåförsäkring, med möjlighet att välja andra instrument än enbart fonder. Vår bedömning är att Avanza är tillräckligt likvärdiga flera andra aktörer i undersökningen, för att det ska vara en relevant jämförelse.

6

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker