OIVin br. 4, godina II. - ožujak 2020.

10

Autori: Robert Dolovski, Ida Balog N akon što su krajem siječnja započeti radovi na po- dizanju novog antenskog stupa na lokaciji Petrova Gora, isti su završeni za nešto manje od mjesec dana od početka. Radi se o antenskom stupu visine 65 metara od terena do poda zadnje platforme, a podignut je u svrhu poboljšanja kvalitete postojećih elektroničkih usluga i pri- lagodbe infrastrukture za izgradnju elektroničkih mreža sljedećih generacija. Novi stup koristit će se za smještaj odašiljačkih sustava i opreme za digitalnu televiziju (DVB-T), telekomunikacijske opreme, antenskih sustava za javne komunikacijske mreže (GSM i UMTS), uređaja i antena mikrovalnih veza te DME navigacijski sustav. Sljedeći koraci su, između ostalih, ure- đenje okoliša kao i ishođenje uporabne dozvole. Završena montaža čelične konstrukcije novog antenskog stupa visine 65 metara na Petrovoj Gori

Projekt: Izgradnja elektroničke komunikacijske infrastrukture Petrova Gora (Veliki Petrovac) Glavni projektant:

Ivana Vujić Kljajić , dipl. ing. arh.; Arhitektura Vujić d.o.o. Projektant građevinskog projekta konstrukcije stupa i temelja: Denis Dimić , mag. ing. aedif.; Leko-biro d.o.o. Projektant elektrotehničkog projekta: Goran Štrbac , dipl. ing. el. Izvođač radova: Tehno-elektro d.o.o. Glavni nadzorni inženjer i nadzorni inženjer za građevinske radove:

Robert Dolovski , mag. ing. aedif. Nadzor elektrotehničkog projekta: Goran Štrbac , dipl. ing. el.

BROJ 4

ožujak, 2020.

Made with FlippingBook Learn more on our blog