OIVin br. 4, godina II. - ožujak 2020.

16

Hybrid broadcast broadband TV

podataka, razmjena informacija s aplikativnim poslužiteljima na Internetu, pokretanje aplikacija na Companion Screen uređajima poput mobitela i tableta te razmjena informacija s Companion Screen uređajima ili drugim pametnim TV prijamnicima i sl. HbbTV usluga predstavlja sinergiju između kla- sičnog emitiranja televizijskog programa putem zemaljske digitalne televizije i Interneta te nudi poboljšano i napredno iskustvo praćenja televi- zije. Dodatna je prednost svakako činjenica da je usluga potpuno besplatna te omogućava pristup video arhivi, najavama emisija, vijestima, igricama, vremenskoj prognozi i još mnogočemu. Najpopularnije aplikacije koje se danas koriste u HbbTV-u odnose se na dodatne video sadržaje tj. video emisije na zahtjev (VoD) ili gledanje sadr- žaja s vremenskim odmakom preko programskog vodiča (EPG). Uz aplikacije koje omogućavaju glasanje ili sličnu interaktivnost s gledateljima, popularne su i platforme za oglašavanje i promo- ciju proizvoda uz povratnu informaciju od samog gledatelja. Otvaraju se i mogućnosti ostvarivanja personaliziranih popusta, sudjelovanja u emisija- ma u kojima se traži mišljenje gledatelja te brojne druge s naglaskom na tome da ne treba doći do prekida linearnog TV programa, odnosno isti je cijelo vrijeme vidljiv gledateljima jer HbbTV usluge mogu biti dostupne samo na jednom dijelu ekrana.

HbbTV kao novi industrijski standard pruža otvo- renu i poslovno neutralnu tehnološku platformu koja u pozadini neprimjetno kombinira tv progra- me koji dolaze do korisnika klasičnim emitiranjem u zemaljskim, kabelskim i satelitskim DVB mrežama ( broadcast ) sa servisima koji se isporučuju putem širokopojasnog pristupa ( broadband ). U HbbTV svijetu broadcast i broadband kanal isprepliću se te korisniku pružaju jedinstveno, interaktivno i per- sonalizirano TV iskustvo. Glavne funkcije broadcast kanala su prijenos TV, radio i podatkovnih servisa, signalizacija interaktivnih TV aplikacija, prijenos broadcast-related aplikacija i pridruženih podataka i sinkronizacija interaktivnih aplikacija i TV/radio/ podatkovnih servisa. Što se tiče glavnih funkcija broadband kanala, to su prijenos sadržaja uživo i sadržaja na zahtjev te prijenos broadcast-related i broadcast-independent aplikacija i pridruženih je globalna inicijativa čiji je cilj harmonizirati broadcast i broadband dostavu sadržaja korisnicima kroz njihove pametne TV prijamnike.

Sudjelovanje u emisijama s glasanjem u stvarnom vremenu i primjer HbbTV aplikacija

P R I T I S N I ZADODATNISADRŽAJ

P R I T I S N I ZADODATNISADRŽAJ

Hoće li uvođenje novih prometnih propisa utjecati na smanjenje brzine na hrvatskim cestama? Pritisnite gumb ako se slažete

i

OEMISIJI

VoD

EPG

VIJESTI

RADIO

IZLAZ

APLIKACIJE

INFO

NATRAG

BROJ 4

ožujak, 2020.

Made with FlippingBook Learn more on our blog