OIVin br. 4, godina II. - ožujak 2020.

22

OIV nastavlja s testnim emitiranjem DAB+

Treća godina digitalnog emitiranja radija

Autor: Bruno Cigrovski

S redinom studenog prošle godine istekla je druga i formalno započela treća godina te- stnog odašiljanja DAB+. Nakon sastanka s regulatorima, Agencijom za elektroničke medije (AEM) i HAKOM-om, odlučeno je da se nastavi s testnim odašiljanjem DAB+ uz proširenje mreže i bolje pokrivanje Slavonije i Dalmacije. AEM je izdao Poziv za iskazivanje interesa za digitalno eksperimentalno emitiranje radijskih kanala u tehnici DAB+ na koji se javio rekordan broj nakladnika, njih čak 17 s 20 programa. Radi zadržavanja više razine audio kvalitete odluče- no je da se u multipleks ne stavlja više od 12 programa, a nakon pregovora s nakladnicima oko cijene i ostalih uvjeta multipleks je popunjen s tim brojem programa. Što se tiče proširenja mreže, HAKOM je OIV-u izdao tehničke parametre, a nedugo zatim i do- zvole za emitiranje s tri nove lokacije. Uz posto- jeće odašiljače na objektima Sljeme, Ivanščica, Učka, Belje - Đuro Podboj, Vidova Gora – Brač i Srđ uskoro kreće emitiranje DAB+ signala s obje- kata Psunj i Ugljan Mala Glava. Postojeći odaši- ljači koji su do sada bili u najmu su otkupljeni, a u tijeku je nabava novih odašiljača i antena.

kuje tijekom ožujka. Kada prorade novi odašilja- či, proračunska pokrivenost čitave mreže biti će oko 88% za vanjske i oko 53% stanovništva za unutarnje uvjete prijma.

Planovi

Nakon proširenja mreže planira se postavlja- nje i dopunskog odašiljača za bolje pokrivanje grada Zagreba. U planu je privremeno smje- štanje tog odašiljača na zgradi HRT doma, a trebao bi emitirati u vertikalnoj polarizaciji te tako omogućiti bolji prijam digitalnog radija u Zagrebu. Osim toga, u suradnji s regulatorima planiramo stvoriti preduvjete za regularni, komercijalni rad DAB+ mreže koji bi trebao započeti sredinom 2020. godine odnosno nakon završetka treće godine testnog emitira- nja. Vezano za budući, komercijalni rad mreže, OIV planira pojačati marketinške aktivnosti i za popularizaciju nove platforme iskoristiti obavezu koju je auto industriji propisao Eu- ropski zakonik o elektroničkim komunikacija- ma - EECC. Naime, krajem ove godine na snagu stupa oba- veza kojom svi novi automobili koji se stavlja- ju na tržište Europske unije moraju imati audio prijamnik koji omogućuje prijam digitalnog zemaljskog radija.

Projekti su napravljeni tijekom siječnja i veljače, a montaža i puštanje u rad novih lokacija se oče-

BROJ 4

ožujak, 2020.

Made with FlippingBook Learn more on our blog