OIVin br. 4, godina II. - ožujak 2020.

POSVEĆENOST

25

Jedna od glavnih tema konferencija bila je har- monizacija frekvencijskog spektra za IMT-2020 poznatijeg pod nazivom 5G. Oko 15 GHz spektra međunarodno je usklađeno i dodijeljeno za 5G u opsezima iznad 24 GHz. Predstavnici BNE-a par- ticipirali su u radu konferencije cijelo vrijeme usko surađujući s predstavnicima Europske radiodifu- zijske unije (EBU – European Broadcasting Union ) kao i s udrugama i organizacijama iz drugih dije- lova svijeta s ciljem lobiranja i promicanja interesa radiodifuzije. Sudjelovali su također i na prvom pripremnom sastanku za konferenciju WRC-23 održanom neposredno nakon WRC-19, koji je vrlo važan budući da se na njemu određuju radne sku- pine koje će organizirati i koordinirati pripremne studije za sljedeću konferenciju vezano za potrebe i uporabu spektra u frekvencijskom opsegu 470- 960 MHz, a što će biti jedna od tema na WRC-23 konferenciji. BNE će se kroz rad u različitim tehničkim radnim grupama fokusirati na praćenje i analiziranje svih stručnih studija relevantnih za radiodifuziju i upo- rabu spektra povezanih s WRC-23 konferencijom koje će se izrađivati u narednom trogodišnjem raz- doblju. Osim toga jako je važna daljnja promocija DTT-a poglavito u zemljama Afrike i Bliskog istoka koje zajedno s Europom spadaju u ITU Regiju 1. BNE će stoga sudjelovati na više konferencija o uporabi frekvencijskog spektra na tim područjima s ciljem lobiranja za interese radiodifuzije i daljnje korištenje UHF spektra za radiodifuziju bez pro- mjene. Vezano za 5G Broadcast u svijetu postoji više radnih grupa i organizacija koje se bave tom te- matikom kroz tehnički, regulatorni i komercijalni aspekt. BNE je aktivni sudionik u radu nekoliko takvih radnih grupa te također intenzivno prati djelovanje drugih radnih grupa kojih nije direktni član. U zemljama članicama BNE udruge pokre- ću se i testiranja 5G Broadcasta . U Njemačkoj je takvo testiranje, koje su partnerski organizirali IRT, Kathrein, Rohde & Schwarz, BR i Telefonica, službeno završeno krajem listopada 2019. godine, ali laboratorijska ispitivanja i mjerenja još uvijek traju. ORS u Austriji u suradnji s partnerima R&S, ORF, TU-Braunschweig i Enensys pokreće u ožujku ove godine test 5G Broadcasta s dvije odašiljačke lokacije kod Beča. Test bi trebao trajati do trav- nja sljedeće godine s mogućnošću produljenja do kraja 2021. godine, a u prvoj fazi cilj je testirati FeMBMS tehnologiju koja će se koristiti i uspore- diti ju s DVB-T2/DAB+ tehnologijom te prezentirati mogućnosti 5G Broadcasta dionicima radijskog i televizijskog tržišta, dok bi se u drugoj fazi istražile

mogućnosti suradnje s mobilnim operatorima i razvoj novih 5G Brodcast usluga. U Španjolskoj Cellnex također pokreće 5G Broadcast test u suradnji s tvrtkama R&S i Spinner, a prva pre- zentacija je trebala biti na svjetskom kongresu mobilnih tehnologija MWC-2020 u Barceloni koji je na žalost otkazan. Što se tiče implemen- tacije 5G Broadcast tehnologije za distribuciju audio-vizualnih sadržaja još uvijek ima puno nepoznanica. Na tržištu ne postoji prijamnič- ka oprema niti ima naznaka kada bi se ona mogla pojaviti, nema jasne slike što radijski i TV nakladnici žele u vezi 5G Brodacasta , koja je uloga radiodifuzijskih mrežnih operatora, a koja mobilnih operatora i koji poslovni modeli bi se koristili. Za sada je mišljenje većine članica BNE udruge da 5G Broadcast može biti prilika za radiodifuzijske mrežne operatore kao dopuna digitalnoj zemaljskoj televiziji i radiju, ali ne i kao zamjena za njih. U okviru skupa domaćin TDF organizirao je posjet Eiffelovom tornju, simbolu Pariza i Francuske, ali i najznačajnijem odašiljačkom objektu u njihovoj mreži u kojem se također nalazi i dio njihovog NOC-a iz kojeg nadziru i upravljaju glavnim odašiljačkim objektima u Francuskoj. Posjetili smo pogon smješten u pri- zemlju i ispod razine zemlje u kojem su smješte- ni DVB-T odašiljači za osam multipleksa koji se od tamo odašilju, jedan DVB-T2 HEVC odašiljač koji eksperimentalno odašilje UHD programe, FM odašiljači koji odašilju na 31 frekvenciji s te lokacije, DAB+ odašiljači, prostorije s procesnom opremom te prostor u kojem su smješteni agre- gati. Na vrhu tornja nalaze se UHF i UKV-FM an- tenski sustavi, a imali smo i jedinstvenu priliku posjetiti TDF-ove prostorije neposredno ispod antena te kratko uživati u impresivnom pogledu na Pariz noću.

Fotografija: Pariz BNE Autor fotografija: Tigran Vržina

Made with FlippingBook Learn more on our blog