OIVin br. 4, godina II. - ožujak 2020.

POSVEĆENOST

27

Društvo broji gotovo dvjesto članova, a primar- no se bavi organizacijom redovitih treninga, sudjelovanja na raznim sportskim natjecanji- ma, izletima pa i kulturnim događajima. Članstvom se ostvaruje pravo na korištenje brojnih sportskih objekata u ugovoreno vrije- me, a pojedini članovi već dugi niz godina pre- dano vode razne sekcije sportaša u mnogim aktivnostima. Tako primjerice nogometaši s izvrsnim rezultatima nastupaju u malono- gometnoj ligi JUFS na Velesajmu, a u sklopu OIV-a tradicionalno se u čast poginulom kolegi održava turnir “Denis Karlo Petrinec” koji je postao sportsko-kulinarski događaj koji posje- ćuje velik broj kolega i prijatelja. Postoje planovi i za tenisku ligu, a do tada te- niska sekcija jednom godišnje organizira turnir na Podsusedskim terenima, dok je za skuplja- nje bodova za boje OIV-a u SOKAZ ligi stolnog tenisa zadužen Davor Trbojević. Prva biciklijada održana je 2017. godine, a velik interes pokazao se i za planinarenje te je u tijeku osmišljavanje koncepta koji bi bio optimalan za sve koji bi u dobrom društvu tije- kom vikenda htjeli osvojiti neki vrh Hrvatske. Uz već navedeno postoje i planovi za proši- renje aktivnosti kao što su primjerice jutarnji treninzi u sklopu tvrtke, razne radionice, izleti i posjeti kulturnim događajima.

„Iako ne postoji službeni moto, mogli bismo reći da se vodimo onom poznatom „U zdravom tijelu – zdrav duh.“ Mislim da svima koristi više druženja nakon posla kroz radni tjedan na nekom sportskom terenu, vikendom na izletima ili nekim većim događanjima kao što je primjerice B2Run na koji smo se kao kompanija prvi puta uključili prošle godine. Time stvaramo jednu zdravu radnu atmosferu i izgrađujemo bolje odnose s kolegama s kojima možda i nemamo svakodnevnu suradnju na poslu. Također, pozivam sve da za upite, pohvale i konstruktivne kritike kliknu na stranici OIV Intraneta kućicu ŠRD ili nas kontaktiraju na mail adresu srd@oiv.hr.“ – Jan Šturik, predsjednik ŠRD-a.

Made with FlippingBook Learn more on our blog