OIVin br. 4, godina II. - ožujak 2020.

36

U prošlome broju OIVin magazina Marin nam je najavio putovanje u Kambodžu iz koje se nedavno i vratio, a poslao nam je nekoliko fotografija kako bismo i mi doživjeli barem djelić ove azijske zemlje. Putujemo...

Rijeka Tonle Sap jedina je rijeka u svijetu koja teče u dva različita smjera, a smjer mijenja dva puta u godini.

Kambodža je 90 godina bila kolonija Francuske.

Na planini Phnom Sampov nalazi se špilja šišmiša te se svakodnevno za vrijeme zalaska sunca može vidjeti zmijolika formacija nekoliko milijuna šišmiša koji izlaze na hranjenje u džunglu u neprekinutom kilometarskom nizu.

BROJ 4

ožujak, 2020.

Made with FlippingBook Learn more on our blog