OIVin br. 4, godina II. - ožujak 2020.

6

način prezentiralo ostvarene poslovne rezultate u protekloj godini te predstavilo ciljeve i očeki- vanja za razdoblje koje slijedi. Uspjesi se nisu nizali samo u smislu financijskog učinka već i u izgradnji infrastrukture. Dovršen je i u pogon pušten novi kapitalni objekt na Uglja- nu kao i objekti na Krku, Cavtatu, Koromačnom, Brinju i Osijeku. Započet je i dvogodišnji projekt sanacije i revitalizacije Sljemenskog tornja što će omogućiti višenamjensko korištenje tog objekta, širenje djelatnosti na turizam te OIV-u donijeti novu promociju i povećanu vidljivost u javnosti. Predstavljene su i inicijative za razvoj novih usluga, proširenje postojeće ponude na nova tržišta i nove tržišne segmente, aktiviranje imo- vine i resursa koji do sada nisu bili u potpunoj funkciji stvaranja vrijednosti te iskorištavanja viška kapaciteta. Vezano za postojeće tehnološ- ke platforme, predstavljene su strategije kojima je cilj maksimalizirati prihode od temeljnih dje- latnosti i produžiti njihov tehnološki i ekonom- ski vijek, a na kraju i inicijative za povećanje učinkovitosti i produktivnosti odnosno optimi- zaciju troškova i procesa. I ove godine okupljeni su imali mogućnost neposrednog postavljanja pitanja Upravi, direktorima, rukovoditeljima i drugim dionicima u bilo kojem trenutku te na

taj način aktivno sudjelovati u raspravi. Novitet ove godine bila je dodjela nagrada za prijedlog strateških inicijativa za poboljšanje poslovanja te je pružena prilika svima da svojim idejama pridonesu kreiranju budućnosti OIV-a. Zaposle- nicima je omogućeno da kroz anketu provedenu u studenom 2019. godine daju prijedloge i ideje čijom implementacijom će se povećati prihodi, stvoriti uštede ili optimizirati poslovanje. Mnogi od prijedloga uvršteni su u strateške inicijative predstavljene u sklopu panela, a deset djelatni- ka nagrađeno je za svoj doprinos unaprjeđenju rada kompanije.

NAGRAĐENI DJELATNICI:

Marina Pavlić Odjel za istraživanje i strateško planiranje

Mihael Ilić Odjel za svjetlovodnu infrastrukturu i prijenosne mreže

1. 2.

6.

Boris Šmudla Odjel za regionalno poslovanje

Alen Vasić Odjel za jezgrene IT usluge i infrastrukturu

7. 8. 9.

Zlatko Matacun Odjel za svjetlovodnu infrastrukturu i prijenosne mreže

Karla Kurjan Odjel za jezgrene IT usluge i infrastrukturu

3. 4.

Saša Radulić Odjel za regionalno poslovanje

Toni Tenjer Samostalni odjel za prodaju

Mario Postružin Odjel za svjetlovodnu infrastrukturu i prijenosne mreže

Zoran Božić Odjel za regionalno poslovanje

10.

5.

BROJ 4

ožujak, 2020.

Made with FlippingBook Learn more on our blog