KBS Sommer 2020.indd

S E S O N G O G F R I T I D

EPD 5229471

EPD 5231030

AVFETTING LOW  AROMATIC 4 LTR Best. enhet 3 STK.

AVFETTING EXTREME 1 LTR Best. enhet 6 STK.

EPD 5232707

EPD 3169604

AVFETTING LOW  AROMATIC 25 LTR Best. enhet 1 STK.

AVFETTING LOW  AROMATIC 200 LTR Best. enhet 1 STK.

EPD 4303715

EPD 5177894

AVFETTING PRICK BORT 1 LTR Best. enhet 12 STK.

BLÅRENS 1 LTR Best. enhet 12 STK.

EPD 5230834

EPD 3163482

AVFETTING  BIO MICRO 1 LTR Best. enhet 6 STK.

KROMPUSSEMIDDEL AUTOSOL Best. enhet 12 STK.

24

Produkter merket med * kan bestilles i anbrekk,samme rutine som dagligvarer.

Made with FlippingBook Online newsletter