Lymfekreftbladet 3/2019

LYMFOMUKA September 2019

 Andreas Hole  Andreas Hole & Carita Teien

ÅRETS FOREDRAGSHOLDERE

Alexander Fosså Overlege og onkolog, Radiumhospitalet, Oslo universitetssykehus

Arne Kolstad Overlege og onkolog, Oslo universitetssykehus

Stein Kvaløy Overlege og onkolog, Oslo universitetssykehus

Frode Skanke Lege og medisinskfaglig ansvarlig, Unicare Røros

28 

LYMFEKREFTBLADET 3 / 2 0 1 9

Made with FlippingBook - Online catalogs