Sarkomen 1/2019

Sarkomen

1/2019

- et medlemsblad fra Sarkomer

Utgiver Sarkomer - Støtteforeningen for alle berørt av sarkom

Redaktør Lotta Våde

Kjære lesere og medlemmer i Sarkomer!

Layout Kaja Brunvoll

 LOTTA VÅDE

Forsideillustrasjon Serena Veslemøy Frati Kaffekatten.no

E ndelig kommer årets første utgave av medlemsbladet. I år har vi valgt å ha temanumre. Først ut er GIST, som er den hovedgruppene som sarkom ofte deles i. I denne utgaven får dere en innføring i hva GIST er og informasjon om forskning. Dere får også ta del i sterke historier fra en pasient og en pårørende. De neste tre numrene vil ha bensarkom, bløtvevssarkom og gynsarkom som tema. 2019 har begynt bra for Sarkomer. Styret hadde i januar en strategisamling der budsjett og planer for året ble bestemt. Det var et engasjert styre som møttes for å diskutere det kommende året. I mars ble det gjennomført et likepersonskurs sammen med andre pasientforeninger. Sarkomer fikk her fem nye likepersoner, noe som vil komme alle medlemmer til gode. Sarkomers gruppe i mentorskapsprogrammet gjennomførte i mars en vellykket reise til Nepal. Ni medlemmer fra Sarkomer, fikk sammen med ni mentorer, oppleve mestring og samhold, reisen ga også alle noen nye perspektiver på livet. Den store kuledagen feirer i år 10-års jubileum, og arrangeres tradisjon tro på Akershus festning i Oslo den 14. september. Vi håper å se mange av våre medlemmer der. vanligste undergruppen av sarkom. Tanken er at dere skal få et bedre innblikk i de forskjellige

Adresse Øvre Vollgate 11 0158 Oslo

E-post info@sarkomer.no

Web sarkomer.no

Telefonnr. sekretariatet 22 20 03 90

Nå ønsker vi dere alle en flott vår med mye sol og påfyll av energi!

Made with FlippingBook - Online catalogs