Sarkomen 1/2019

Kommersielle partnere

Novartis

Vårt løfte til pasienter og pårørende

• • • •

Respektere og forstå pasientens perspektiv

Sørge for tilgang til våre legemidler

Gjennomføre kliniske studier

Anerkjenne viktigheten av åpenhet

Pasienter og pårørende skal vite hva de kan forvente seg av oss. Vi forsker innen nye og innovative områder hvor vår innsats kan være til størst nytte.

NO1902968982

Made with FlippingBook - Online catalogs