Sarkomen 1/2019

det ikke er påvist spredning, er kirurgi den viktigste behandlingen. Hensikten med kirurgi er helbredelse og dette oppnås ved å fjerne alt svulstvev med god avstand til svulstoverflaten. Det er viktig å unngå at svulsten sprekker under operasjonen da dette øker risikoen for tilbakefall. Noen ganger kan svulstene være svært store eller ligge slik til at det å fjerne hele svulsten fullstendig er vanskelig. I disse tilfellene vil man bruke Glivec med mål å skrumpe svulstene så mye som mulig. Vanligvis behandles pasientene i 6-12 måneder med Glivec før man vurdere operasjon. De aller fleste blir helbredet av kirurgi alene. Etter operasjonen vurderes svulsten av en patolog. Patologen vurderer om svulsten er tatt ut i sin helhet og undersøker om det er risikofaktorer for tilbakefall i svulsten. Risikofaktorene baserer seg på hvor svulsten var lokalisert i tarmen, størrelse av svulsten, antall celledelinger i svulsten og om det var sprekk i svulsten før eller under operasjonen. Hos pasienter hvor man anser risikoen for tilbakefall for høy gis det behandling med Glivec (imatinib) i 3 år etter operasjonen for å minske risikoen for tilbakefall. Det pågår nå en studie hvor man forsøker å se om 5 år med Glivec-behandling etter operasjonen er bedre enn 3 år. Hos pasienten hvor sykdommen har spredd seg til lever, bukhule eller andre organer er Glivec den viktigste behandlingen. Glivec tas i tablettform, én tablett a 400 mg daglig. Glivec tolereres vanligvis godt, men nesten alle opplever enkelte bivirkninger, som kvalme, hevelse rundt øynene, diaré, muskelkramper, tretthet og lett nedsatt blodprosent. Hvis kreftsykdommen forverrer seg under Glivec- behandling bytter man til Sutent (sunitinib) og til Stivarga (regorafinib) hvis det er videre utvikling på Sutent.

Onkolog Ivar Hompland

GIST omfatter små svulster med godartet biologi som svært sjelden fører til spredning til store svulster med høy risiko for spredning. Hvis GIST sprer seg, er det oftest til lever eller bukhule, og sjelden til andre organer. Årsaken til at man får GIST er ukjent, men i 1998 ble det oppdaget at i nesten alle GIST-svulster oppstår det genfeil i et gen som heter KIT. Denne genfeilen fører til forandringer i en signalvei i kreftcellene, hvilket medfører ukontrollert celledeling og utvikling av kreftsykdommen. To år etter denne oppdagelsen, i 2000, ble Glivec (imatinib) lansert som en svært effektiv behandling for pasienter med spredning fra GIST. Glivec binder seg til den aktiverte signalveien i kreftcellen og hindrer svært effektivt utvikling av kreftsykdommen. Behandlingen av GIST er kompleks og krever samarbeid mellom mange spesialister. Alle pasienter skal henvises sarkomsenter, og behandlingen skal hovedsakelig foregå der i samarbeid med lokalsykehus og fastlege. Hos pasienter som har lokalisert GIST, det vil si at

Kirurgi brukes av og til hos pasienter med spredning. Hvis pasienter har

4

Sarkomen #1-2019

Made with FlippingBook - Online catalogs