Tailor Made Immo Zanussi 2019.2 FR

aeg.be

zanussi.be

Verantwoordelijke uitgever: Electrolux Belgium nv. Deze informatie is uitsluitend bestemd voor de handelspartners van Electrolux. De volledige consumenteninformatie over de toestellen in deze brochure is beschikbaar van de betreffende consument websites: aeg.be en zanussi.be. Onder voorbehoud van technische wijzigingen. Nadruk, ook gedeeltelijke, alleen met onze toestemming. De prijzen vermeld in deze brochure zijn de heersende marktprijzen op datum van 01/10/2019, BTW en recupel inbegrepen, plaatsing en levering niet inbegrepen. De opgegeven waarden in deze brochure kunnen variëren naargelang de gebruiktemeetmethodes en -normen. Defabrikant behoudt het recht wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande waarschuwing. De inbouwafmetingen en -schema’s in deze brochure zijn louter indicatief. Voor de eigenlijke inbouw dient steeds de gebruiksaanwijzing geconsulteerd te worden. Druk- en zetfouten voorbehouden. Niet contractuele foto’s. aeg.be zanussi.be

www.zanussi.be

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker