somnus nr 1_2020

Trening av muskler i ansikt og svelg er viktig M uskeltrening av ansikt og svelg (Orofacial Myofunctional Therapy) er et sett av nevrologiske opplæringsøvelser for å hjelpe til med å normalisere frie luftveier og bittet.

Øvelsene baserer seg på studier og forskning om funksjonelle og struk- turelle endringer i munnen (oro), ansiktet (facial) og nakke/halsregio- nen. Lidelser som skyldes spenninger eller feilstillinger i ansikt og munn, kan føre til endringer i puste, suge, tygge, svelge og tale, samt plasseringen av leppene, tungen (inkludert det som er kjent som tungens hvilestilling) og kinnene. Terapiøvelser

Den som snorker og har diagnosen søvnapné, bør behandles av et fler- faglig team inkludert en søvnspesia- list, mente Marc Moeller. – I et slikt team kan terapiøvelsene bidra til å styrke musklene i munnen og halsen. Det kan også styrke kroppsholdning og hvordan hodet bæres av nakken. Amerikaneren Marc Moeller holdt et engasjert foredrag om myofacial tera- pi på AHus. Det var ØNH-avdeling- en ved overlege Harald Hrubos- Strøm som hadde fått ham til Norge.

Terapimetoden er ny i Norge, men Søvnforeningen hadde terapeut Malin Staaf på Mestringshelgen i 2019 og Marc Moeller var engasjert da han foreleste for et godt besøkt audito- rium på Ahus.

fakta

fakta

 Academy of Orofacial Myofunctional Therapy (AOMT) holder kurs, og prøver å øke bevisstheten om trening av muskler i ansikt og svelg. De har opplæringskurs for tannleger, leger og logopeder, med vekt på å gjenkjenne og behandle lidelser i muskler i ansikt og svelg (OMD).  Terapien er et treningsprogram som brukes til å korrigere puste-, svelge- og tyggesykdommer, oppnå frie luftveier, bidra til å stabilisere bittet og eliminere uvaner som tungetrykk og tommelsuging. Treningen kan stabilisere kjeveortopediske, kirurgiske og tanntekniske prosedyrer.

 Marc Richard Moeller er administrerende direktør for Academy of Orofacial Myofunctional Therapy (AOMT). Han har holdt foredrag om Orofacial Myofunctional Therapy (OMT) i 28 land.  Han er også kommunikasjonsdirektør for Stanford Sleep Epidemiology Research Center. Han er utdannet ved University of California, San Diego og har base i Los Angeles. Han er adjunkt ved University of the Pacific Dugoni School of Dentistry hvor han foreleser om myo- facial terapi for tannlegestudenter.

22

SOMNUS NR – 2020

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online